Sinjanje – M

MA – ali
Tako je ma i nije tako.

MAC – komplet igraćih karata
Kupio san dva maca briškulica.

MACA – čekić za zidarske radove
Udrio se macon po prstu.

MACAKAN – lukav čovjek koji ugađa svima zbog vlastite koristi
Ovi macakan kibi ki mačak.

MACALO – dugi drveni ribički štap
Macalon se namaca žaba.

MACMUDAN – dječak koji još nije izrastao
Još si ti macmudan.

MAČKARIOL – drveni ormarić opleten tankom mrežom za čuvanje hrane od muha
Sir i uštipke san sklonio od muva u mačkariol.

MAČKARA – maskirana osoba za vrijeme karnevala; neukusno odjevena osoba
Mačkare šta kažu mačkare.

MAČKULA – mali top; prangija
Alka je i pucaju mačkule sa Starog Grada.

MAĆA – mrlja na odjeći
Maćala san šotanu.

MLADEŽ – madež; taman biljeg na tijelu
Pune su ti kosti mladeža.

MAGACIN – skladište
U magacinu ima svake vele.

MAGANJAT – okilaviti
Raširio noge koda je maganjan.

MAGARE – tovar; magarac
Tvrdoglav si ki magare.

MAJDEN – rudnik
Nije lako radit u majdenu.

MAJITA – kopča na košulji
Alkar na košulji nosi srebrnu majitu.

MAKARUNI – vrsta tjestenine; makaroni
Nadra san se makaruna i mlivenog mesa.

MAKINJA – stroj
Dodaj mi makinju za polivat lozu!

MALA – djevojka
Ja san malu bacio u slačak…

MALICA – slaba karta u briškuli
Igraj malicu!

MALICIJA – sitničarenje
Bez malicije.

MALOPRIN – maoprije
Maloprin san doša.

MALOVAN – zidarski pomoćnik
Malovan s vrimenon more postat meštar.

MALUŠNA – malena; majušna
Telica ti je posve malušna.

MANINJORGO – strašilo nalik na magarca kojim plaše djecu
Ne budeš li jio doće maninjogo.

MANDALICA – drveni zasun
Potegniću te mandalicon!

MANISTRA – tjestenina
Za užinu je gra i manistra.

MANIT – mahnit; lud
Ma vidi manitaša.

MANIT – ostaviti
Mani se ćorava posla.

MANTALUK – vrtoglavica
Zamantalo mi se od debulece.

MANTIJA – svećenički habit
U zemane je bilo teško vidit fratra bez mantije.

MANJADURA – hranilica za ptice u krletci
Napuni manjaduru šemedikanon!

MANJAŽA – dobra i obilna hrana
Uz dobru manjažu iđe dobra čaša vina.

MANĐATI – slasno jesti
Je slatko manđa.

MANJKAT – nedostajati
Manjkam mi i novaca i pameti.

MANJKAMENAT – nestašica
Vrime je manjkamenta.

MARANGUN – drvodjelac; stolar
Dobar marangun zlata vridi.

MARAŠTINA – bijelo grožđe sitna zrna
Najbolja je pigava maraština.

MARENDA – jelo između glavnih obroka
Najslađe je marendat štogod kuvano.

MARENDIN – uskršnja marenda
Di ćemo na marendin na ovi Uskrsni ponediljak?

MARUN – divlji kesten
Nema lada do lada ispod maruna.

MARVA – stoka
Marvo jedna!

MASAN – mastan
Masna ti je gubica.

MASLAT – uvijeno lagati
Ne maslaj više!

MASLO – maslac
Marenda san kruva ispod peke i domaćeg masla.

MASNICA – krvni podljev
Puna mi je guzica masnica.

MASTITI – gnječiti zrelo grožđe
Jesi umastio?

MAŠITI – uzeti rukom
Maši se bokun pancete.

MAŠKLIN – pijuk
Niko se nije mašklinon usrićio.

MAŠTELO – drvena, limena ili plastična posuda
U iston maštelu pere robu i otaka vino.

MATADUR – jaka karta u briškuli i trešetu
Matadure čuvaj za ultimu.

MATER – majka
Matere mi!

MATRAK – batina
Dobićeš matrakon po kostin!

MATRIJAL – materijal
Ziđaj dok ima matrijala!

MATRIKULA – pomorska putna isprava
Čin dobijen matrikulu iđen na brod.

MATUN – opeka
Glup si ki matun.

MAUNA – mahuna
Za večeru su maune s domaćon kvasinon i maslinovin uljen.

MAZIJA – čelik
Tvrd ki mazija.

MAŽA – jutena vreća
Puna maža raka.

MEĆAJA – drveno pomagalo za metenje mlijeka
Mećaja i dva jaja.

MEČARNO – bago
Vrime je pri mečarno.

MEČENJE – kozje glasanje
Ovce bleje, koze meče.

MEČIT – naviknuti
Nevalja se mečit na tuđe vino.

MEĆAT – pravit
Meće se važan.

MEDULJICA – manji medaljon
Gleda unju ki u meduljicu.

MEĐA – kamen koji označava granicu imovine; mejaš
Pobili se oko međe.

MEĐUSE – između sebe
Podilili se međuse.

MEKA – mamac
Spremi meke i špurnjake.

MEKIŠ – rak koji je bacio oklop
Pun špurnjak mekiša.

MELJATI – prevrtati po rukama ili po jezikon
Pristani meljat i izdi!

MENĐULE – sprava za pritiskanje pršuta
Dobro ga stisni menđulan.

MENEKA – mene
Meneka je teško pripast.

MENIKA – meni
Dođi malo menika!

MENON – mnom
Aj s menon!

MERAK – želja za nečim
Merak mi je dobro se oblokat.

MERITA – pripada
To ga i merita.

MERLO – vezeni ukras
Cila joj je vinčanica merlana.

MERLIS – miris
Mlada lipo merliši.

MERTEK – drvo za izradu krova
Mertek meći ukoso!

MERUNI – izraz za mrtvu životinju; zlobni izraz za pokojnog čovjeka
Moj meruni magarac. Isti je meruni ćaća.

MESLIĐAN – bosiljak
U pitar san posijala mesliđan.

MESTI – odvajati maslo u stapu
Iđen izmest malo masla.

MEŠTAR – majstor u nekom poslu
On je meštar od karata.

METITI – staviti
Moš mi metit soli narep!

MEZA – hrana
Amo malo zamezit!

MICINA – gnjojna oteklina, najčešće na vratu
Porad te micine zuvari otić u likara.

MIGOLJIT – izvijanjem se izvlačiti
Opet je izmigoljila ki zmija.

MIJOVIL – Mihovil
Trilj slavi Mijovila.

MIJUR – mjehur
Pristani lokat, pukniće ti mijur.

MILO – žao
Došlo mi je milo pa san zaplaka.

MILJUN – milion
U njoj je miljun đavli.

MINA – mijena
Večeras je misečeva mina pa će misec bit okruga.

MINDŽA – ženski spolni organ
Božeprosti vidi joj se mindža.

MINĐUŠE – naušnice; rećine
Đuvegija joj kupio minđuše.

MINIT – proći
Minilo je naše vrime.

MIRA – mjera
Uzeću ti miru!

MIRAKUL – čudo
Alka je pravi mirakul.

MIRBOŽAT – stiskom ruke davati mir jedan drugome
Jutros smo se na misi mirbožali.

MIRE – miran čovjek
Iz mire đavli vire.

MIRINA – poljski suhozid
Nu zeca pod mirinon.

MISEC – mjesec
Eno miseca, govno ti od zeca.

MISNI – koji se tiče mise
Najbolje je misno vino.

MISTO – mjesto; prostor
Nije mi trava na mistu.

MISTO – umjesto
Aj ti misto mene!

MISTRIJA – zidarska manja metalna posuda s drvenom ručkom
Daj još dvi mistrije malte!

MISUSOVO – u ime Isusovo
Misusovo ćerce!

MIŠAJA – drvena žlica za miješanje palente
Domaću puru triba dugo mišat mišajon.

MIŠINA – koža domaće životinje
Nema sira do sira iz mišine.

MITIT – mimoići nekoga ili nešto
Malopri smo se mitili.

MLAĆANICA – tek izmlaćeno mlijeko
Daj mi gucaj mlaćanice.

MLAD – nedozreo
Od mlada vina dobije se proliv.

MLADA – nevjesta
Mlada nosi dobru dotu.

MLADAC – mladi češljugar koji još nije dobio boju perja
Amo fatat mladce!

MLADI – ženik; mladoženja; momak
Dobro mladi sa rukama radi.

MLAĐARAC – momak za ženidbu
Nisi ti više mlađarac da moš birat.

MLATIMUDAN – nedorasli dječak; macmudan
Ma ti si jedan običan mlatimudan.

MLIKO – mlijeko
Lipo bilo mliko.

MLIKAR – mljekar; prostorija za preradu mlijeka
Mlikar radi u mlikaru.

MLINICA – kuća na vodi sa mlinom
Mlije ki mlinica.

MLIVO – samljeveno žito
Meti mlivo tamo livo!

MLUN – dinja
U nas je dinja mlun, a lubenica dinja.

MOBILJA – namještaj; pokućstvo
Jel donila šta mobilje u dotu?

MOCA – u ime oca
Moca, i sina, i duva, amen.

MODAR – plav
Modri se ki sukno.

MOKRINA – velika vlaga
Vanka je velika mokrina.

MOLAT – popustiti
Molala je vrućina.

MONADA – glupost
Ne čini monade!

MONTURA – odjeća; nošnja
Obukla starinsku monturu.

MORE – može
Ne more se i stisnit i prnit.

MORO – crn, garav čovjek
Crni moro stara pijandoro…

MOSKAT – misliti mozgom
Neš se ni ti satrat moskkanjen.

MOSUR – viseći krovni led
Mosur more visit i iz nosa.

MOŠ – možeš
Moš il nemoš?

MOŠUR – metalna ili drvena oveća posuda
Izio je mošur šiše.

MOT – znak suigraču u kartama; sposobnost
Aš i trica se motiraju ustin. Nema ni mota ni stila.

MOTIKA – metalno oruđe za kopanje s drvenom drškom
Digla se kuka i motika.

MOŽDANI – mozak
Ti moždana ni nemaš.

MRCINA – lešina; strvina; ljudeskara
Mrcina ima dva metra i sto pedeset kila.

MRDAT – micati
Ne mogu mrdnit.

MRKANJE – parenje između ovce i ovna
Vrime je mrkanja.

MRLIS – miris
Mrlišu ti none na kiseli kupus.

MRNJAUKAT – mijaukat
Mrnjauču mi cilu noć ispod ponistre.

MRS – masnoća; meso; mrsalina
Petak je, nećemo se mrsit.

MRŠ – marš
Mrš vanka!

MRŠAVAN – slabašan; mršav
Mršavan je, nema ga šta vidit.

MRTAC – mrtvac
I mrtac pusti prdac.

MRTOUZICE – način vezanja čvora, tako da ga je teško odriješiti
Ono šta je vezano mrtouzice teško se driši.

MRTVIMICE – opasno po život
Smirilo ga mrtvimice, jedva je živ osta.

MRTVINE – podjela imovine pokojnika
I na mrtvinan se more živnit.

MRVU – malo; zeru
Daj mrvu!

MUČATI – šutjeti
Muči ki zaliven.

MUĆAK – pokvareno jaje koje se mućka
Pokvaren je ki mućak.

MUDA – mošnje
Muda Marjanova.

MUDA – ženka češljugara
Muda nije za držat već za puštat.

MUDLATI – varati; driblati
Jel’ ti to mene mudlaš?

MUJS – uzvik kojim se doziva mačka
Mujs maca, di si bila…

MUKA – patnja
To ti je živa muka.

MUKA – sitno, bijelo brašno
Jel’ više voliš šaku muke il’ šaku prosa?

MUKAJET – šutnja
Odjedanput nasta mukajet.

MUKANJE – glasanje goveda
Muče ki krava.

MUKTIŠ – čovjek koji nikad ništa ne plaća
Muktiš uvik čeka da drugi plate.

MUKTE – besplatno
Mukte se ježi jebu.

MULAC – kopile
Mulac je muškić, a curica je mulica.

MULAM – meso između rebara i butine
Teleći mulam ispod peke.

MULARIJA – djeca
Pun je obor mularije.

MULEGIN – unutarnji kućni pregradni zid
Kroz mulegin se sve čuje.

MULIKA – nepropusna kamenasta zemlja
Franja odrukača od mulike.

MULJATI – zaobilaziti istinu
Ne muljaj!

MUNITA – sitniš; kovanice
U džepu mu šuška munita.

MUNITI – ukrasti
Munilo mu biciklu.

MUNJEN – udaren; ludast
Munjen je koda ga udrilo mokron bičvon po glavi.

MURA – igra prstima
Amo bacit na mure!

MURAL – glavni, potporni zid
Mural se ne smi rundat.

MURGAŠ – crno vino sumnjive kvalitete
Puca mi glava od onog murgaša.

MURVA – dud
Murvu najvole dica i prasad.

MUS – moranje
Pod mus!

MUSIT – durit
Musi se ki Musa Kesedžija.

MUŠA – općinska zemlja
Amo u mušu štogod usadit!

MUŠARELO – magarac
Isti si mušarelo.

MUŠTRA – uzorak platna
Prava si muštra.

MUŠTRAT – gnjaviti; dosađivati
Nemoj me više muštrat!

MUTAV – nijem
Mući i mutav.

MUZINA – kasica
Loša ti je muzina.

MUŽGAVAC – vrsta gljive
Proliće je, amo u mužgavce!