Sinjanje K

KA – kao; ki
Lud ka torba.

KABA – kabao
Lije ka iz kabla.

KABLIĆ – okrugla drvena posuda s poklopcem za kiselo mlijeko
Izili smo uzvr pun kablić kiseline.

KACA – posuda za mast ili kiseli kupus
Pune su mu kace kisela kupusa.

KACANJE – potapanje pod vodu
Dvaput me je zakaca na bazenu.

KACAVIDA – odvijač
Zavidaj vidu kacavidon.

KACIOLA – velika duboka žlica s dugom drškom za vađenje juhe ili variva
Izvadi mi dvi kaciole gra i ječima!

KADAR – spreman
On ti je kadar polokat sić vina.

KADENA – ukrasni lanac za džepni sat
Relo visi na zlatnoj kadeni.

KADIT – hvaliti; laskati
A ko nevoli da mu kade?

KAFEN – smeđ
More li se pokafenit od vina?

KAJIN – lavor
Potopila kuma noge u kajin.

KAJIŠ – kožni remen
Dobićeš kajišon po guzici!

KAJLA – dio mlina za dizanje i spuštanje mlinskog korita
Spuštalo mu kajlu.

KAL – bolno zadebljanje na stopalu; kurje oko
Aj, sta si mi na kal!

KALA – gradska ulica
Čekeću te u Vrličkoj kali.

KALABARDIN – mali borbeni pijevac
Skače ki kalabardin.

KALADA – lagana naoblaka
Pridveče uvik bude malo kalade.

KALAT – oslabiti; posustati; izgubiti na težini
Koda si kala dva, tri kila.

KALDAJA – dio štednjaka u kojem se drži voda
Ulij vodu u kaldaju!

KALDRMA – pločnik od kamenih ploča
Berle vrta pokaldrma.

KALEŠTAR – drvena prečka u građevinarstvu
Kašuni su povezani kaleštrin.

KALIJA – bakrena posuda za vino ili vodu
Dobra kalija nosi i do tri litre.

KALIT – zagrijavati; kovati
Gožđe se kali dok je vruće.

KALPAK – visoka alkarska kapa
Najbolji je kaplak od kunovine.

KALUPAN – pravilan; šesan
Mali je cili kalupan.

KAMARA – soba
Zamrači kamaru!

KAMENICA – kameni spremnik za vodu
U kamenici i sveta vodica stoji.

KAMENICA – kameno oružje u seoskim borbama
Gornjaci dobro deru kamenican.

KAMIČAK – stari rimski sat u Sinju; utrka konja trogodaca
Ko se rodi pod Kamičkon, taj ne pridaje se nikon.

KAMIŠ – drvena cjevčica za uvlačenje dima na luli
Kamiš more bit i metar dug.

KAMOMILA – kamilica
Prije spavanja je dobro popit čikaru kamomile.

KAMPANEL – zvonik
Ispo kampanela se u zemane igralo na franja.

KANAP – mjera za površinu
Kanap se dili na kvarte.

KANVACA – krpa za posuđe
Otraj ruke kanavacon!

KANDELA – svijeća
Utrni kandelu!

KANDELABER – rasvjetni stup
Na pijaci po kandelabera ne gori.

KANDŽIJA – bič; škurija
Nema sriće bez kandžije.

KANELA – pipa; slavina
Odvrni malo kanelu!

KANETA – drvena sprava za zadijevanje pletaćih igala
Kanetu je izrezbario i lipoj curi poklonio.

KANIT – kapnuti; uliti malo
Kani kap rakije!

KANIT – ostaviti se nečega
Kani se ćorava posla!

KANO – kao
Kano cvit je lipa.

KANOĆAL – dalekozor
To se vidi i bez kanoćala.

KANTAR – vrsta vage
Ti se uto razumiš ki magare u kantar.

KANTAT – pjevati
Šta je lipše neg popit žmul vina i zakantat?

KANTINELA – duga drvena letva
Meći kantinele pa ćemo slagat kupe!

KANTOLAC – letva deblja od kantinele
Bolje j po kostin dobit kantinelu nego kantolac.

KANTUN – kut
Žena drži tri kantuna kuće.

KANTUNAL – ormarić koji stoji uz krevet
Rodijak protezu drži na kantunalu.

KAPAC – moguće
On će to kapac i učinit.

KAPARA – predujam
To bi tribalo kaparat.

KAPELIN – šešir
Na glavi mu kapelin borsalin.

KAPETA – zaobljeni rubovi plahte
Dobro ispeglaj kapete!

KAPIJA – dvorišna vrata
Kapija je zakapijana.

KAPRIC – inat
Posve si kapriciozan.

KAPSEL – mrtvački sanduk
Duži mu je kapsel od sprovoda.

KAPULA – crveni luk
Smrdi mu iz usta koda je izio kašetu kapule.

KAPULICA – sjemenski crveni lik
Daj nan kil janjetine i malo mlade kapulice!

KAPUNJERA – kućica s jednom prostorijom
I kapunjera je kuća.

KAPUT – 11 osvojenih poena u trešetu, 130 u trijumfu ili 8 u koncini
I doguz je kaput.

KAR – drvena zaprežna kola
Nema više legendarnog šjor Milog i njegovog kara.

KARATI – koriti; prigovarati; grditi
Bog će te pokarat.

KARABIT – sredstvo za svijetljenje
U zemane su dica karabiton pucala.

KARAKONDŽULA – čudovište; avet; vještica

KARAPELJ – zaseok
Blago karapelju koji zaobiđemo.

KARGAT – zbijati
Šta kum zakarga teško se vadi.

KARIJOLA – ručna kolica s jednim točkom za prijenos manjih tereta
Dotraj još jednu karijolu malte!

KARIĆ – dječje drveno vozilo na balinjerama

KARIKAŠ – veliki nož; kargaš

KARIK – As ili trica u briškuli
Daj karika!

KAROCA – kočija

KARTA – papir
Zamotaj u kartu!

KARTELA – igraća kartica s bojevima u tomboli

KARTINA – cigaret papir
Zamotaj malo duvana u kartinu!

KARTULINA – dopisnica
Pošalji kartulinu kad dođeš!

KAŠETA – drveni sanduk
Dotraj mi dvi kašete kumpira!

KAŠKA – žlica
Ne bi bilo loše izit kašku juve.

KAŠNJE – poslije; kasnije
Doću kašnje.

KAŠTRIGA – prijekor; kazna
Dobro ga je kaštrigalo.

KAŠUN1. drveni sanduk, 2. drvena stranica od kara, 3. pomagalo pri dizanju betonskih zidova
Dva kašuna puna maruna.

KATABUJ – zatvor; aps; pržun
Prispava san u katabuju.

KATANAC – lokot
Metiću te pod katanac!

KATRIGA – drvena stolica
Uzmi katrigu i sidi!

KAUL – cvjetača
Skuvaj kalul, posoli ga i iscidi po njemu malo limuna!

KAVA – kamenolom
Onu staru kavu bi trivalo zatrpat.

KAVALET – prijenosna drvena klupa u građevinarstvu
Prinesi kavalet malo amo.

KAŽELA – na brzinu sklepana kućica
Kažela najviše ima u vinogradin.

KAŽIN – javna kuća; kupleraj
Jednu malu, lipu, finu upozna je u kažinu.

KELJIT – raditi grimase
Šta se keljiš?

KENJKATI – gunđati; prigovarati; žaliti
Kenjka li kenjka.

KERAV – nakrivljen
Malo je kerav na livu stranu.

KEREP – skela
Na kerepu je u zemane bilo i pastrve.

KERIT – baciti; kernit
Kerni bulu ispod brine.

KESA – torba; novčanik; skrotum
Odrišio je kesu.

KESIT – napadno se smijati; keserit
Šta se kesiš?

KEZME – mlada svinja
Kezme je najslađe na ražnju.

KI – kao; ka
Glup ki top.

KIBIC – promatrač igre na karate ili balota
Kibic mora mućat.

KIBLE – drveni predmet za čišćenje štale
Kible su lik za balegu.

KIJAT – kihati
Ufatilo me kijanje i fibra.

KIKA – dugi dio kose
Tribalo bi mu onu kiku odrzat.

KIKAŠ – čovjek duge kose
E da je ostrić onog kikaša.

KIL – kilogram
Najbolja mira je kil pečenog po glavi.

KILOVICA – rudarski pijuk; mašklinić
Kilovicon se lako okilavit.

KILJAT – rezati tupin nožen
Iskiljaj malo šljuk.

KINĐURIT – pretjerano uređivati
Vid neviste šta se nakinđurila.

KINTA – novčić
Neman ni kinte.

KIP – spomenik
Ukočio se ki kip.

KISELINA – kiselo mlijeko
Natuka san se pure i kiseline.

KIŠATI – ljutito razbacivati sve oko sebe
Pokiša je sve kašete.

KIŠTRA – sanduk; kašeta
Sidi na kištri pive.

KLADNJA – uredno naslagana velika količina drva
Kladnja je složena cakum pakum.

KLAK – vapno
Dodaj mi sić klaka!

KLAMFA – željezna spojnica za grede
Ufati grede klamfon!

KLAPATI – stvarati buku udaranjem u nešto
Pukniće mi uši od pustog klapanja.

KLAŠNJE – smotak sukna; starinske čarape dokoljenke
Klašnje noge griju.

KLEMPO – čovjek kojemu uši strše; klepo
Klempo bi moga poletit.

KLEPAC – čekić za izvlačenje kose
Dodaj klepac, tribalo bi kosu uredit.

KLEPAVANJE – izvlačenje, oštrenje kose
Kosu triba redovito klepavat.

KLEPKA – zvono na stoci
Klepka obično iđe na ovna, more i na kravu, a more i na magare.

KLEPNIT – udariti; mlatnuti
Klepniću te po labrnji!

KLIN – izduženi predmet od drveta ili željeza
Klin se klinon izbija.

KLIP – plod kukuruza; komad slanine; narodna igra odmjeravanja snage
Junak junaka diga na klipa.

KLIZA – utabani snijeg po kojemu se djeca klizaju; puza
Kliza ili puza, smrznuta je guza.

KLOBUK – šešir; kapa
Za tolku glavinu nema klobuka.

KLJUKA – zakrivljeni komad željeza ili drveta; kuka
Obisi o kljuku!

KLJUKATI – puniti zbijanjem
Nakljukaj piću u vriću!

KLJUKE – igra potezanja zakačenih prstiju srednjaka
Amo potegnit kljuke!

KLJUSE – isluženi konj
Uzdaj se u se i u svoje kljuse.

KMEZO – osoba koja stalno plače
Kmezo kmeza po cili dan.

KMEČATI – govoriti kroz plač
Lipo govori, nemoj kmečat!

KNAP – taman
Knap su mi gaće od pokojnog ćaće.

KOCATI – stalno prigovarati; kvocati; žugati
Koca ki kočka.

KOČAK – svinjac
Smrdi ki u kočaku.

KOČIT – parcelirati
Ovu bi parcelu tribalo pod hitno iskočit.

KOČKA – kvočka
Odma skače, ki kočka.

KOČOPERIT – šepuriti
Kočoperi se ki pivac.

KOĆETA – starinski bračni krevet
Nema postelje do koćete.

KODA – kao da
Mliješ koda si poludio.

KOGO – kuhar
Za rižot boljeg koga nema.

KOGUMA – lončić za kuhanje kave
Ima li kave u kogumi?

KOKA – kokoš
I ćorava koka nađe zrno.

KOKOĆANJE – kokodakanje
Uskokoćala se ki kokoš.

KOKOLAVANJE – očijukanje
Kokola fort kokolaje.

KOKOŠAR – orao; kradljivac kokošiju
Sve je više kokošara.

KOKOŠIT – praviti se važan
Posve se uskokošila.

KOKULJICA – kapuljača; kukuljica
Meti kukuljicu, pada kiša.

KOKURUZ – kukuruz
Baci prascin koji kokuruz.

KOLA – ljepilo
Inkola san postole.

KOLAČ – okruglo suho pecivo od bijelog brašna
Nema više starog kina i šćeti kolača.

KOLAJNA – ogrlica
Oko vrata brilja joj kolajna.

KOLAR – okovratnik; kolet
Dobro mi sumprešaj kolar!

KOLARINA – kravata
Neš ti gospodina, nezna ni kolarinu svezat.

KOLINO – srodstvo
Mi smo prvo kolino.

KOLIŠNI – koliko malen
Kolišna ti je pamet.

KOLKOŠ – puno; koliko god hoćeš
Skupilo se kolkoš godina.

KOLO – kotač; vrsta narodnog plesa
Vrti kolo naokolo.

KOLOMAST – mast za podmazivanje kola
Meti malo kolomasti na kola od kara!

KOLTRINA – zavjesa
Koltrine vise na bonograciji.

KOLOMBAR – krug; igra
Na kolombara se more igrat s novčićin, pucin i čepin.

KOLONA – stup
Veži magare za kolonu!

KOLONELO – talijanski vojni zapovjednik
Na Čilašu puška puče, kolonelu u papuče.

KOLONJA – kolonjska vodica
Uf šta si se nakolonja.

KOLOVIJAČIT – udvarati se
Momci se curan kolovijače.

KOLURA – boja
Lipu si koluru ufatio.

KOMAŠTRE – željezni lanac iznad ognjišta
Na komaštran vise bakra; peka i bronzin.

KOMBINET – svilena podsuknja
Ispod vešte viri joj kombinet.

KOMBINIRKE – kliješta
Zavrni žicu kombinirkan.

KOMEŠTIBULA – trgovina osnovnim potrepštinama
Zaleti se do komeštibule!

KOMIN – ognjište
Ja san malu i brija i šiša, na kominu di se pura miša.

KOMITA – hajduk
Komitan je misto u planini.

KOMOČ – konjski upreg
Komoč se meće konju na glavu.

KOMOD – velika udobnost
Pušti mi moj komod!

KOMŠIJA – susjed
Moj je komšija veliki bekrija.

KOMUCIN – niski ormar; velika komoda
Složi mudante u komucin.

KOMUŠAT – odvajati listove od klipa
Amo komušat kokuruz!

KONOBA – prostorija u kojoj se drže bačve s vinom i suho meso
Konobo moja, radosti sva…

KONAK – prenoćište
Di iđemo na konak?

KONAL – kanal; prokop
Završićeš u konalu.

KONAT – račun; briga
Učini konat! Nemaj konta!

KONCINA – vrsta igre s kartama talijankama
Amo bacit na koncine!

KONČA – dodatak jelu; doža
Bržole bi tribalo malo končat.

KONDUT – nužnik; zahod
Ja novine čitan samo u kondutu.

KONISTRA – košara od vrbovih mladica
Iđe nevista i nosi konistru pokrivenu tavajolon.

KONOP – uže od konoplje
Sveži ga konopon!

KONSAT – čupati; trgati
Konsa ki izvansebe

KONTARISAT – spasiti
Kontarisa san se đavla paklenoga.

KONTAT – računati, brojiti
Fort konta.

KONTRA – protiv
Ova oškoprca je uvik kontra svega.

KONTRAFINESTRA – prozor produžen prema ulici
Ćiri kroz kontrafinestru.

KONTRAPIZ – uteg koji se stavlja zbog ravnoteže.
I kontrapiz je piz.

KOPČAT – shvaćati
Kopčaš li ti to?

KOPRČINA – mladić koji skače oko cura
Koprčina kolo vodi.

KOPRIFOGO – policijski sat
Večeras ti je koprifogo čin zađe sunce.

KORDA – štapin
Nemoj da ti korda bude kratka!

KORITO – drvena posuda za pojenje stoke
Potraj krave na korito!

KORNIŽA – žlijeb; gurla
Začepila se korniža.

KOROVICA – vrsta kukca; brsta male ribe
Dosadan si ki baja korovica.

KORPA – košara
Korpa joj je puna spize.

KORTEĐANAT – udvarač

KORTEĐAVANJE – udvaranje, očijukanje

KOSA – oruđe za košenje trave
Naresla je trava, ufati se kose.

KOSAC – osoba koja kosi
Prosi prosac, kosi kosac.

KOSIBAŠA – kosac koji predvodi kosce na kosidbi
Kosibaša je prvar od kosaca.

KOSIR – oruđe savijenog sječiva za sječenje tanjih drva
Kosirić je kosir za trganje grožđa.

KOSIŠTE – drvena drška na koju se pričvrsti sječivo kose; kosilo
Kosir kosu za kosište drži.

KOSOVICA – vrsta ptice
Piva tica kosovica.

KOSTI – leđa
Ufatile su me kosti.

KOSTRIŠIT – ljutiti; kopunit; kostrešit
Šta si se nakostrišio?

KOŠ – dio mlina u koji upada zrno; spremište za žito
Pun koš šenice.

KOŠTELA – drvo sa sitnim tamnim bobičastim plodovima; sladun
Ispod koštele je lipa ladovina.

KOŠTRADINA – sušeno ovčje ili kozje meso
Za večeru je koštradina s kiselin kupuson.

KOTA – kotao
Kota more bit i za rakiju i za mliko.

KOTLARINA – rakija dobivena kao naknada za pečenje rakije
Tanka ti je ova kotlarina.

KOTONJADA – slatki žele od dunja
Kotonjada zrije na kredenci.

KOTUL – jednodijelna platnena suknja
Cura kotul na jačicu nosi.

KOTURAČA – podmetak za teret koji žene nose na glavi; stelja
Koturača glavu čuva.

KOVAČIJA – kovačnica; kovački posao
U zemane san se bavio kovačijon.

KOVIJADA – neuredna kosa
Ufatiću te za kovijadu!

KOVRNDALJ – dio ženske narodne nošnje koji se nosi ispod marame
Ispod šudara eno kovrndalja.

KOZLIN – jarčić
Nema pečenog do kozlina na ražnju.

KRABIT – topiti; rastapati
Đelat mi se vas raskrabio.

KRAKUN – zasun
Zakrakunaj vrata!

KRALJAT – dijeliti karte prije početka igre
Dva kralja, dva druga.

KRCAT – pun
Krcat mi je štumik.

KRČAT – glasat; ispuštati zvukove
Krče mi criva.

KRČIT – vaditi kamen s zemljišta
Ovi komad zemlje triba najprvo iskrčit.

KREĆAT – dirati
Nemoj me krećat!

KREDENCA – vitrina; ormar
Bibite su na kredenci.

KRENA – najlonska nit koja se koristi u riblovu
Za šarana iđe deblja krena.

KRENIT – raspametiti; poludjeti
Nemoj ga obadavat, krenio se.

KREPALINA – životinjska lešina; lijena osoba
Smrdi ki krepalina.

KREŠIT – poskupjeti
Krešila i voda i struja.

KREVELJIT – praviti ružne grimase; ispuštati ružne zvukove
Šta se kreveljiš ki majmun?

KRIDIMICE – kriomice
Kridimice prazni frižider.

KRIK – kočnica na zaprežnim drvenim kolima
Potegni krik na karu!

KRIPAN – krepak
Pravo je kripan.

KRIVIT – jaukati
Krivi se koda ga kolju.

KRIŽ – teret
Dosta mi je moji križa.

KRKALINA – konjski izmet
Ugazio san u krkalinu.

KRKE – leđa
Nositi nakrke.

KRMELJ – zgrušani iscjedak iz oka
Oko moje krmeljavo.

KRNJATAK – ostatak pokvarenog zuba
Iz usta mu vire dva krnjatka.

KRNJE – lutka koja se spaljuje u maškarama; pokladni utorak
Sve što bijaše kupusa, mesa i slanine, sve to krnje pojide ki vuk sa planine.

KROKANAT – karamelizirani šećer s bademima
Uf da mi je izit bokun torte od krokanta.

KROŠNJA – pletena košara u kojoj se nosi sijeno za stoku
Napuni krošnju pićon!

KROŠTULE – tradicionalni dalmatinski kolač
Danas je krnjeval, frigaj kroštule!

KROŽET – alkarski prsluk od čoje ili bijeloga sukna
Pod dolamon alkar krožet nosi.

KRPOTITI – usitnjavati
Ne krpoti kruv!

KRTOL – košara pletena od šiblja
Pun krtol verdure.

KRUNA – zid koji obrubljuje bunar
Na bunaru kruna, a na kruni sić.

KRUPA – tuča; grad
Ubila krupa grožđe.

KRUV – kruh
Dobar ki kruv.

KRŽA – poljska jarebica
Pas mi je ferma jato krža.

KUBURA – starinska kratka puška
U pripašnjaču zataka dvi kubure.

KUCANJE – tjeranje
Kuca se kučka.

KUCO – zašuti
Čini kuco!

KUČINA – raspleteni konop
Ako bačva curi, kučinu uturi.

KUČITI – savijati; kriviti
Skučio se ki vrba.

KUĆERIN – žličica
Meti dva kućerina cukra!

KUDILJA – drvena naprava za predenje vune
Zadij vunu u kudilju!

KUDRAV – kovrčav; ricast
Zovu ga kudre zato šta je kudrav.

KUDRIT – šuteći pozorno promatrati i osluškivati
Samo kudri i sluša.

KUGLUF – vrsta kolača; kuglof
Trči kući, napravila je mater kugluf!

KUJATI – bolovati; biti nemoćan
Kuja i po danu i po noći.

KUKAV – slab; mizeran
Jadan ti je, kukav li je.

KUKUMAR – krastavac
Napravi koji kukumar na salatu!

KUKURIK – divlji mak
Crven ki kukurik.

KUKURIKAVAC – vrsta kašlja
Kukurikavac se liči magarećin mlikon.

KUKUVIJA – noćna ptica
Kukuvija kuka, od nje mi je muka.

KULAZE – ručna kolica za prenošenje manjeg tereta
Natovari na kulaze!

KULENICA – kobasica nadjevena krvlju, kukuruznim brašnom i svinjskim salom
Pofrigaj dvi kulenice!

KUMPARAN – muški sukneni ogrtač
Na ramenu kumparan mu visi.

KUMPIR – krumpir
Kad se cigo najide pečeni kumpira…

KUNIN – kunić
Kunin je najbolji ispod peke.

KUNTANAT – zadovoljan
E sad san kuntenat.

KUNJAT – drijemat
Zakunja sam iza užine.

KUPE – boja u kartama
Napolitana kupa.

KUPA – crijep
Pala mu je kupa na glavu.

KUPLJAČINA – kupljenje žita; okupljanje ljudi
Kakva je ovo kupljačina?

KUPOVAN – koji nije iz kućne izrade
Je li više voliš kupovnog ili domaćeg kruva?

KURAŽA – hrabrost
Je kuražan, svaka mu čast.

KURDELA – platnena ili gumena uzica
Veži gaće kurdelon!

KURELJA – orunjeni kukuruzni klip
Začepi domijanu kureljon!

KURIT – dobro se prodavati; dobro se trošiti
Kuri ki ludo.

KURTELIN – džepni nožić
Ubošću te kurtelinon!

KUS – komad; zalogaj
Kus žene.

KUSAT – slatko jesti; pohlepno jesti
Kusa ki prasac.

KUSO – nizak čovjek; ptica bez repa
Vid rodijaka šta je kusast.

KUSUR – ostatak novca
Vrati kusur!

KUŠ – kuda ćeš!
Kuš!

KUŠIN – jastuk
Gaste drži pod kušinon.

KUTA – radno odijelo; kecelja
Obuci kutu prije rađe!

KUTLAČA – velika drvena žlica
Uzmi kotlaču i vadi arambaše iz bakre!

KUVATANJA – pretjerano kuvanje
Kad će pristat ova kuvatanja.

KUVAT – kuhati
Jesi skuvala užinu?

KUVER – kofer
Kupi kuvere i puti!

KUVERTA – omotnica za pismo; pokrivač za postelju
Pripremi plavu kuvertu.

KUVERTUR – pokrivač

KUŽINA – kuhinja
Vonja na kužinu.

KVADAR – umjetnička slika s okvirom

KVARAT – četvrtina
Izio san kvarat kruva i parizera.

KVASINA – vinski ocat
Ciknilo mi je vino, biće kvasine

KVINTAL – mjera za težinu (100 kilograma)

KVINTULJA – kartaška igra slična trešetu; kvintilja
Amo bacit upet na kvintulje.

KVIT – bez duga
Sad smo kvit.

KVRKNIT – tiho se oglasiti
Niko nesmi ni kvrknit.