Sinjanje – J

JABUKA – zadebljali dio alkarskoga koplja koji čuva ruku
Alka mu je sila na jabuku.

JACIJA – vrijeme mrkle noći
Jacija je, valjalo bi ić leć.

JACERA – iznimno hladna prostorija
Ladno ki u jaceri.

JAČAT – boriti; hrvati
Pojačali su se junački.

JAČICA – obrub na odjeći
Ušila je jačice oko pasa i oko vrata.

JADO – loš i slab čovjek
Jado jadni.

JAGLUK – vezeni djevojački rupčić
Cura momku jagluk poklonila.

JAGMA – otimanje oko nečega
Za kopanje nema jagme.

JAJARICA – nakupkinja jaja
Jaja uvik jajarica ima.

JAKETA – gornji odjevni predmet; jakna
Svi pošteni, a jaketa fali meni.

JAPANEŽA – igra s novčanim kovanicama
Amo bacit na japaneže!

JOLI – ili
Joli bilo, joli crno?

JALOV – neplodan; nekoristan; bezvrijedan
Nema ništa iz jalova čovika.

JALOVICA – neplodna ovca; pogrdan izraz za neplodnu ženu
Najslađe je meso ovce jalovice.

JAMITI – uzeti; ukrasti
Ko je jamio, jamio je!

JAMUŽA – tek pomuzeno mlijeko
Čoban smoči kruva i jamuže.

JANDRE – muško ime Andrija
Jandre, Jandrija, Jandriću, đavle pakleni!

JAPIJA – drveni materijal; drvena ograda
Dotra mi je pun kar japije.

JAPNO – smjesa zemlje crljenice i klaka
Nabaci koju lopatu japije.

JAPUGA – predio s puno rupa u kojima ima životinja
Driši pase iđemo na japugu.

JARA – pokrivena zidina u šumi u koju se sklanja stoka
Utraj ovce u jaru!

JARAM – 1. drveni okvir u koji se upreže tegleća marva, 2. teret, ropstvo

JARAN – snažan; čio
Je star, al je još uvik jaran.

JARDUMIT – teško raditi za lošu ili nikakvu nadnicu
Jardumio san cili dan, a nisan dobio ni colja.

JARICA – koza godišnjakinja koja se prvi put kozi
Jarica se okozila.

JARINA – velika vrućina; nepodnošljiva žega; vuna jednogodišnjeg janjeta
Ne izlazi na jarinu!

JASPRA – novac; trošak
Kakvi si s jaspron?

JAŠITI – jahati
Uzjaši na metlu!

JAŠMAK – marama udane žene
Ne zamiraj ženi s jašmakon!

JATAGAN – veliki zakrivljeni nož koji nose alkarski momci
Za crljenin pason jatagan se sjaje.

JAVLJEN – onaj koji rado i učestalo pozdravlja druge ljude
On ti je posve redan i javljen.

JAZOR – kanal za navodnjavanje vrta
Tribalo bi očepit jazor.

JAŽA – brana za skupljanje vode
Priliva se voda priko jaže.

JEČERMA – prsluk od sukna ili čoje koji nose alkarski momci
Arambašina ječerma je bogatije ukrašena.

JEČIM – ječam
Napuca se gra i ječima pa odadire ki aubica.

JEČIMOVKA – ječamova kava
Ki dica smo ujitro pili ječimovke.

JEČMAK – gnojna izraslina na obrubu oka
Koja ti je to ječmak natrala?

JELDA – je li tako
Jelda je ovo istina?

JEDINAK – jedinac
On je jedinak u matere i ćaće.

JEDVA – teškom mukom
Jedva, jedvice san uteka.

JEJINA – duga i neuredna kosa
Šta si pušta tu jejinu?

JELICA – snop grančica lovora, masline i jele za blagoslov na Cvjetnicu

JEMATVA – urod
Ove godine će bit dobra jematva.

JENGA – pratilja u svatovima
Jenga cura nosi krunu, a jenga žena nosi šudar.

JERBO – jer
Neći jerbo neću!

JEŠALA – plitka limena posuda
Omućaj malo ješalu.

JETRVA – djeverova žena
Svekrva je luda za jetrvan.

JEŽA – filter za otakanje vina napravljen od bodljikavih grančica; ježovina
Namisti ježu, iđemo otakat!

JEŽUR – žmarac
Naježurio san se ostra.

JID – jed; ljutnja
Šta se jidiš?

JIĆE – jelo
Šta ima za jiće?

JINČIJE – drugačije
To ti nije tako nego malo jinčije.

JIST – jesti
Šta ima ima jist?

JOGUNLUK – obijesno ponašanje; bezrazložno suprostavljanje
Šta si se uzjogunio?

JOK – ne
Jok bato.

JUBAV – ljubav
Za jubav triba imat dušu.

JUČEŠNJI – jučerašnji
To je bilo na jučešnji dan.

JUNETIT – ponašati se obijesno
Otkako se zamomčio poče se posve junetit.

JUNKA – mlada junica od milja
Od junke je dobra lešada.

JUŠTO – baš; upravo
Jušto tako kako kažeš.

JUŠTUK – mjera za dužinu
Deboto juštuk.

JUVA – juha
Daj mi pijet juve za okripu!

JUŽINA – vrijeme kada puše jugo
Puca mi glava odve južine.