Sinjanje – H

HALABUKA – vika; vreva; galama; metež
Kakva je to halabuka?

HAHAR – fakin; vucibatina
Čuvaj se varoški hahara!

HARAMBAŠA – vođa momačke čete u Alki
Harambaša gorde momke vodi.

HARABIJA – šipka za nabijanje puške
Kremenjaču harabijon puni.

HAN – prenoćište; gostionica
Zanoćili su na hanu.

HAUZMAJSTOR – kućepazitelj
Bolje bit hauzmajstor neg rintat na bauštelu.

HOŠTAPLER – hohštapler; varalica velikog stila
On ti je svitski hoštapler.

HOTIMICE – namjerno
Jel slučajno il hotimice?