Sinjanje – G

GABOR – ružna osoba
To je živi gabor.

GABULA – teška situacija; zamka
Upa san u gabulu.

GAĆAN – golub čije su noge obrasle perjem
Šalji pismo po gaćanu.

GAĆE – hlače
U široke se gaće obuka.

GADALINA – loš čovjek; podlac; pokvarenjak
To je gadalina nad gadalinan.

GAGRICA – kukac slaninar
Gagrica je najveći neprijatelj pršuta.

GAJ – šumoviti dio brda
U von gaju tice pivaju ki u raju.

GAJBA – otvorena drvena ili plastična kutija za nošenje tereta
Bećar poloka gajbu pive.

GAJTAN – ukrasna vrpca kojom se porubljuju ili ukrašavaju dijelovi odjeće
Svilen gajtan krasi mu dolamu.

GALEBINA – goveđi izmet
Smrdi ki galebina.

GALANTAR – putujući prodavač ukrasa i sitnih potrepština
Galantari tegle i po pedest kila robe.

GALEŠA – crni vo, ovan ili čovjek
Vid galeše šta se zaobada.

GALETINA – keks
Nabuba se bile kave i galetina.

GALOFAK – hrana dobivena kemijskim putem
Ovi pečeni odojak se čuje na galofak.

GAMAŠE – dio obuće koji štiti listove
Gamaše se nose na gaće rajtoze.

GAMELA – metalna posuda slična vojničkoj porciji
Gamela je puna gra i manistre.

GAMIŽAT – kretati se sporo s naporom
Gamiža ki da mu je stogodina.

GANAC – metalna kuka s navojima
Obisi pancetu o ganac!

GANGA – vrsta pučkog pjevanja
Kažu da je ganga bilački bluz.

GANJC – potpuno
Ganjc nov.

GARA – crnokosa žena
Nema do gare.

GARAZ – mržnja; svađa; netrepeljivost
Posve su se zagarazili.

GARBUN – ugljen
Ferata je išla na garbun.

GARDA – mnoštvo
Skupila se cila garda berekina.

GARGAŠE – naprava za izvlačenje ili češljanje vune
Gargašice gargašaju gargašama.

GARIFUL – karanfi
Zataka je gariful na kolar od veštita.

GARITI – žurno odlaziti
Odgario ka vitar.

GARO – crnokos čovjek
Đava je garo.

GASTE – novci
Gaste nasunce.

GAŠTAPAN – žohar
Nakotili se gaštapani.

GATAT – vračati
Gatara mi gatala iz dlana.

GAUN – gavun
Isfrigaj šaku gauna!

GAVLJAT – gaziti; hodati po blatu
Cilo popodne gavlja ki berlav.

GAZ – mjesto gdje je voda plitka pa se može lakše pregaziti
Doli je gaz pa ćemo prić nadrugu stranu.

GAZAT – hodati po vodi; hodati po lokvama
Akoš gazat po vodi obuj gumene čizme!

GEGAT – ljuljati se pri hodu
Gega se ki patka.

GELIPTER – smušenjak; neznalica
Ajme nama dok nan gelipteri kolo vode.

GELTAŠ – novčanik; takujin; briktaš
On se teško fata za geltaš.

GEVERA – puška
Čuvaj se gevere!

GIB – pokret
Fali ti giba.

GIBIRAT – sljedovati
Daj ti meni ono šta me gibira!

GINGAT – ljuljati
Ginga se koda je pijan.

GIZA – lijevano željezo od kojeg se prave lonci
To je teća od prave gize.

GLACNIT – osvjetlati; urediti
Vidi šta se glacnio.

GLADUŠ – proždrljivo dijete
Vid moji gladuša šta slatko targljaju.

GLANJCAT – laštiti
Uglanjca san postole.

GLAVA – osoba koja je glavna; osoba koja zapovijeda
Glava kuće.

GLAVAR – seoski starješina
Tribalo bi pitat glavara.

GLAVAŠ – vrsta kupusa
Nadra san se kupusa glavaša.

GLAVIĆ – prednji dio samara
Prfati se za glavić pa onda uzjaši.

GLAVINA – velika glava
Vidi ti glavine kolka je.

GLAVINKA – vrsta grožđa
Od glavinke je najslađe domaće vino.

GLETOVAT – ravnati u građevinarstvu
Ovi zid bi tribalo dobro izgletovat.

GLOĐAT – zubima skidati ostatke mesa s kosti; uporno dosađivati
Oš oglođat papričak? Nemoj me više glođat!

GLOGINJA – ljekoviti glogov plod
Najlakše je tuđin gloginje mlatit.

GLUV – gluh
Gluv je ki top.

GNJAT – dio noge od gležnja do koljena
Vidi joj dugi gnjata.

GNJECA – raskvašena zemlja; blato
Ugnjecio san postole.

GNJEČIT – pritiskati; stiskati
Prignječio si mi nogu!

GNJIDA – sitna bijela jajašca koja ostavlja uš; loša osoba
Puna ti je kosa gnjida.

GNJIL – truo
Gnjil si ki gnjiladina.

GNJILA – glina
Kakve su franje od gnjile?

GNJIZDO – gnijezdo
Šta se gnjizdiš?

GNJOJ – gnoj
Najbolji je ovčiji, a najgori konjski gnjoj.

GOBA – grba
Igralište je puno goba.

GOBO – gobav čovjek
Gobo ima gobu.

GOBELJA – zakrivljeni dio kola na zaprežnim kolima
Kolo od kara ima bar tri gobelje.

GODINA – vršnjak; generacija
Di si godino?

GODIMENAT – ugoda
Bolje godimenat neg patimenat.

GOLACAT – svlačiti se previše
Šta si se tako razgolaca?

GOLIŠ – siromašan čovik
Goliš je ki crkveni miš.

GOLOGUZ  – siromašan
Bolje bit gologlav nego gologuz!

GOLUBIT – lagano se naoblačivati
Golubi se nebo.

GOMA – guma
Probilo mi gomu od bicikle.

GONIT – tjerati
Goni se tamo okle si doša!

GONJA – svađa; smutnja
Žestoko su se pogonjali.

GONJANJE – slobodnije ponašanje, zbližavanje cure i momka uoči ženidbe
Vrime prid ženidbu je vrime gonjanja.

GORI – gore
Ko bi gori sad je doli.

GORIKA – gore; gorikare
Gorika je studenije.

GORNJAK – čovjek iz Bosne
Ma more gornjak bit i čovik ovle.

GOTOVAN – čovjek koji dolazi do nečega bez vlastitog truda
Gotovan se neće satrat od rađe.

GOŽĐE – željezo
Gožđe se kuje dok je vrilo.

GRA – grah; fažol
Neće gra u kašku.

GRABIT – naglo uzimati; brzo hodati
Grabi ki manit.

GRABON – brzo
Uteka je grabon.

GRADELE – željezna rešetka za pečenje na otvorenoj žeravici
Pravo san se zaželio gradelade.

GRANSAT – hodat stranputicon
Gransa ki jarac.

GRATAKAŽA – strugalica za sir, voće i povrće; ribanj
Izgrataj malo sira na gratakažu!

GRATANJE – striganje
Prije pituranja izgrataj ruzinu.

GRDAN – ružan; gadan; grub
Grdno čeljade.

GRDELIN – ptica pjevica; češljugar
Tu rebati pisma grdelina!

GREBALINA – masni ostatak mlijeka na zemljanoj posudi; greba
Na bakri se navuklo puno grebaline.

GREBAČ – sprava za čišćenje zemlje s pluga ili motike
Prođi motiku grebačen!

GREBENE – sprava za izvlačenje vune slična gargašama
Grebene su manje od gragaša, al imaju veće i grublje zupce.

GREZ – priprost; grub; neuglađen; nedovršen
Grez more bit i čovik i posa.

GRGUĆANJE – kašljucanje; pročišćavanje grla
Nije loše digod progrgućat.

GRIJ – grijeh
U tvon tilu grij, u tvon krliu smij.

GRIJOTA – šteta
Grijota je spizu bacat, valja je izist.

GRINTAT – prigovarat; negodovat
On rinta, ona grinta.

GRIŠPA – nabor na odjeći
Vešta ti se zgrišpala.

GRIŠPIN – ponedjeljak
Grišpin je praznik od brijača.

GRIVNA – željezni obruč; vrsta jarebice
Grivna je gožđeno kolo, al i jarebica kamenjarka.

GRIŽA – nepravilna stijena koja se dijelom nalazi u zemlji
Ova ledina je pripuna griža.

GRLJAK – gornji suženi dio boce
Čapa bocu za grljak i nage.

GROKĆANJE – glasanje svinja
Grokćeš ki prase.

GROP – čvor
Ovi grop niko ne more odrišit.

GROTULJA – niska od oraha nanizanih na konop
Nema derneka bez grotulja.

GRUDINA – hrpa kamenja
Donesi koji kamen s one grudine!

GRUŠALINA – zgrušano kravlje mlijeko
Tek se otelila pa joj se mliko gruša.

GRUVANJE – tjeranje konja po žitu nakon što se pokupila slama
Goni konje, gruvaj žito.

GRDELIN – ptica pjevica; češljugar
Najbolji grdelin je krnjolac.

GUBICA – usne
Ako lažen, pljuni mi u gubicu!

GUCAT – gutati
Nemoj gucat riči!

GUCIT – piti
Ne guciš niti iz prazne.

GUĆA – ženski gornji odjevni predmet pleten od crne vune
U zemane su i muški povr košulje nosali guću.

GUĆAK – grlo
Ufatio ga za gućak.

GUDA – krmača; prasica
Jednog takog je izila guda.

GUDIN – prasac
Za dobrog gudina nema loši mekinja.

GUDIT – prasiti
Guda ogudila gudina.

GUDUK – gudalo za gusle
Guduk i gusle su ki prst i nokat.

GULJOTINA – kora od krumpira
Guljotinu moš bacit prasadin.

GULJOVINA – vuna sa zaklane ovce
Guljovina je greza vuna.

GUMAŠE – gumena obuća ručne izrade
Proša je zeman od gumaša.

GUMATI – proždrljivo i pohlepno jesti
Guma ki prasac.

GUMBANJE – svađa u kojoj se ne zna tko je u pravu
Zagumba san veliku smutnju.

GUMENJAR – zaprežna kola s gumenim točkovima
Upregni konje u gumenjar!

GUNDEVALJ – niska i debela osoba
Ona ki baketina, on ki gundevalj.

GUNGULA – opća strka; metež
Ko je zakuva ovu gungulu?

GUNJAC – vuneni prekrivač
Zamotaj se u ovčji gunjac.

GURLA – žlijeb za vodu
Loče ki gurla.

GUSLE – pučki gudački instrument Dalmatinske zagore i Hercegovine
Gusle moje same zapivajte.

GUŠT – užitak
Za svoj gušt.

GUŠTERICA – gušter
Koga su zmije grizle i gušterice se boji.

GUVELJAT – gužvati
Vas je izguveljan.

GUVNO – mjesto za vršenje i sušenje žita
Ako je stalno guvno je kameno.

GUZAT – sporo hodati; vući se; mrdati stražnjicom
Pristani se više guzat!

GUZICA – stražnjica
Izila guzica gaće.

GUZIČAR – izjelica
Ovi guzičari bi i govno izili.

GUZITI – namještati se
Šta si se tako naguzila?

GUŽVA – obruč od usukanog drveta kojim se pričvršćuje jaram pri uprezanju volova
Zavrnut ki gužva.

GUŽVARA – vrsta tjestenine
Napuca se manistre gužvare.

GVANTJERA – poslužavnik; tacna
Daj nan jednu gvantjeru pršuta i sira!

GVERO – razrok čovjek
Gvero malo čudno gleda.