Sinjanje – F

FACA – lice; osoba
Neš ti face.

FAĆKANJE – udvaranje
Ufaćka san curu.

FAGOTI – koferi; prtljaga
Spremaj fagote i puti!

FAH – specijalnost
Kuvanje nije moj fah.

FAJERCAK – upaljač
Dodaj mi cigare i fajercak!

FAKIN – mangup
Takog fakina nema nadugo i naširoko.

FALA – hvala
Fala Bogu!

FALDA – nabor na haljini ili zavjesi
Poravnaj faldu!

FALINGA – pogreška; nedostatak; mana
I pamet zna bit falinga.

FALIT – nedostajati; pogriješiti, promašiti
Fale mi stari prijatelji. Ko fali ki čovik?

FALIT – hvaliti
Nemoj me puno falit!

FALŠO – prijetvorno; neiskreno
To su sami falšoni i falšone.

FANAT – igraća karta talijanka s brojem 11; fanta; fanto
Ubij fanton špadi!

FANGA – manja građevinarska posuda s drvenom ručkom
Dodaj mi fangu malte!

FANGANEL – ptica pjevica
Piva ki fanganel.

FARABUT – varalica
Čuvaj se farabuta!

FARBA – boja; neistina
Farbanje more bit i pituranje i laganje.

FASOVAT – dobiti zasluženo; biti kažnjen
Fasova je tri godine bajbuka.

FATALIBERO – dječja igra hvatanja
Amo zaigrat na fatalibera.

FATATI – loviti
Tičar fata tice.

FATURETA – posao; rad
Ovo je dobra fatureta.

FAUL – prekršaj
Daj faul!

FAVA – mali okruglasti slatkiš od prženih badema; bobić
Nadra san se i crni i bili fava.

FAŽOL – grah
Od fažola odadire lola!

FEDER – opruga
Probio mi feder šuštu.

FELER – greška; mana
Najveći feler mu je šta je spor ki puž.

FELGA – naplatak
Otpala ti je felga.

FEN – sušilo za kosu
Isfena san kosu.

FERATA – 1. vlak koji je nekada vozio od sinja do splita, 2. vlak općenito, 3. lok0motiva
Zašto Ferate nema na kioscin?

FERMA – pozornost; reakcija psa ptičara
Niko me ne ferma. Pointer je ferma pripelicu.

FERTIK – dosta
Fertik!

FEŠTA – proslava
Večeras je naša fešta!

FETA – kriška
Izrži fetu kruva!

FETIV – pravi; izvorni
Ona je fetiva Sinjanka.

FIBRA – temperatura
Skočila mi fibra.

FIGA – palac provučen između kažiprsta i srednjeg prsta; smokva
Evo ti figu!

FIGURATI – lijepo izgledati; ostavljati dojam
Pravo figura.

FIJOLICA – ljubičica
Ubrala san kiticu fijolica.

FILANAC – finanac; kontrolor; carinik
Čuvaj se buganaca i filanaca.

FILAT – uvjeravati, nagovarati
Šta ga filaš?

FINĆUKAST – fin
Baš si finćukast.

FINTA – varka; balzamirana ptica pjevica
Nemoj mi prodavat te finte! Finta stoji na alboretu i mami tice.

FIRCULJA – raspuštenica; loša žena
Ona je prećiza firculja.

FIRMA – poduzeće
Iz koje si ti firme?

FIT – najam
Kolki ti je fit?

FIŠKAL – odvjetnik; lukavac
S fiškalin je najbolje ne imat nikakvog posla.

FIZIČKI – tjelesni odgoj
Danas iman dvi ure fizičkog.

FJAKA – mlitavost; malaksalost; bezvoljnost
Ufatila me fjaka.

FJOK – mašna
Svezala fjok navr glave.

FJOMBE – pasti okomito, izravno
Fjombe, naglavu!

FLEGMA – ravnodušnost
Bolje bit flegma neg živac.

FLEKA – mrlja; maća
Isfleka san gaće.

FLOBERKA – zračna puška
Potega me iz floberke u guzicu.

FLUNDRA – prostitutka
Mani se te flundre!

FLJUBA – ukosnica
Meti fljubu ukosu!

FOL – tobože
Ono, ka fol…

FOR – prednost u igri
Priša ga na for.

FORA – dosjetka
Nemoj mi prodavat te fore!

FORCA – snaga
Pala mi je forca.

FORT – stalno
Ova ludosmija se fort smije.

FOŠA – jarak
Opio se pa upa u fošu.

FRAJA – fešta; raskošno gošćenje
Ovi fort frajaju.

FRAJBATI – trošiti
Bećarina arči i frajba.

FRANCUZICA – francuska kapa; vrsta vinove loze
Francuzica na glavi, francuzica u vinogradu.

FRANKA – slobodna karta, u igri s kartama talijankama najjača karta u svom zogu (boji)

FRANZETE – vlasi ravne kose spuštene na čelo
Ima frizuru na franzete.

FRANJA – špekula; kliker; pikula
Ova mi je franja odrukača.

FRATAR – svećenik franjevac

FRATUN – zidarski alat za poravnavanje inkarta
Prođi inkarat fratunon!

FRCAT – izbijati
Frca ki ludo.

FRČKA – kovrča
Vid mu frčkave glave.

FREGAT – ribati
Moran ofregat pod.

FREGULA – komadić nečega

FREZA – motokultivaror
Više frezaj, manje zezaj.

FRFLJAT – nerazgovjetno govoriti
Frflja pa ga se ništa ne razumi.

FRIGAT – pržiti
Frigaju se fritulice.

FRIŠKO – svježe; hladno
Šta ima slađe od friškog kruva? Večeras je baš friško.

FRIŠKALINA – miris svježeg mesa ili ribe
Vonjala si toćon i friškinon…

FRIŠKINA – miris svježeg mesa ili ribe

FRITULA – vrsta dalmatinskog peciva
Meti koju suvicu u fritule.

FRIŽETAN – osjetljiv; slaba zdravlja

FRIŽIDER – hladnjak
Meti pivu u frižider!

FRKADELA – vrsta ukosnice
Pletenice učvrstila frkadelon.

FRKTANJE – glasanje konja kroz nosnice
Frkče ki konj.

FRNJOK – udarac zapetim palcem i kažiprstom
Dobićeš frnjok u čivericu!

FRONTIN – vrsta kape
Vidi šta je mulac nakrivio frontin.

FRTUTMA – zbrka; gužva; metež; strka; feratutma
Frtutma ki u kokošinjcu.

FRUT – voće
Prvi frut.

FRZELIN – ptica pjevica
Piva ki frzelin.

FUĆ-GUĆ – dječja igra s loptom
Amo zaigrat na fuć-guć.

FUDRA – postava
Dobro san se fudra.

FUKARA – sirotinja
Glava glavi, plećka arambaši, a fukara može i rebara.

FUKSA – žena slobodnog ponašanja
Vrti guzican ki prava fuksa.

FUFA – laka djevojka; fufulja
Čuvaj se fufa i fufica.

FUGA – cementna ispuna između kamenih ili keramičkih pločica

FUGERA – prenosivo ognjište ili kuhalo
Prinesi fugeru u konobu!

FULAT – pogriješiti
Uf, posve san fula.

FUMADA – iznenadni osjećaj vrućine u tijelu i licu
Ufatile su me nike fumade.

FUMANJE – pušenje
Fuma ki ferata.

FUMAR – dimnjak
Zovi špackamina da očepi fumar!

FUNDAMENT – temelj
Salio san fundament.

FUNDEĆ – talog kave
Naguca san se fundeća.

FUNTANA – fontana
E da mi se napit vode sa funtane.

FURBA – prepredenjak
One furbaste, oni furbasti, sve sama furbarija.

FUREŠT – stranac
On je furešt iz daleka svita.