Sinjanje – D

DABI – barem
Ima dabi kil.

DABOGDA – dao bog
Dabogda te đava odnio!

DAGARA – posuda za žeravicu; lugara
Meti žeru u dagaru.

DAKUĆE – nego što
Dakuće, neg udat se.

DALAGAN – kratak sukneni kaput
Dalagan mu kosti čuva.

DALAMIT – dinamit
Dalamiton ribu tuče.

DAMAŠKINJA – sablja iskovana od čelika
Odsika mu glavu damaškinjom.

DANGUBLJENJE – nerad; beskorisno trošenje vremena
Dangubi po cili dan.

DARMAR – metež, zbrka, vreva
Ćer mi je ušla u kuću i napravila darmar!

DAŠTA – nego što; dakako
Daštaću neg marendat.

DAVATI – smrdjeti
Daju ti noge na kiseli kupus.

DEBELINA – debljina
Pukniće od debeline.

DEBOTO – skoro
Izresta mali deboto ki ćaća.

DEBULECA – opća slabost; izgladnjelost
Zamantalo mi se od debulece.

DEC – decilitar
Ulij dec loze!

DEDER – izraz poticanja
Deder, amo se utrkat.

DEFAKTO – zaista, odista
Defakto, on je u pravu.

DEGENEK – veliki debeli štap
Izdegenečilo me degenekon.

DEK – dekagram
Kvarat kruva i des deka mortadele.

DEKA – pokrivač; betonska ploča koja pokriva kat kuće
Salili su prvu deku.

DEKAT – tući
Ajmeče ajmekalo, dobro ga izdekalo.

DEMODE – izvan mode, staromodan
Taj ti je veštit demode!

DENTJERA – zubna proteza
Ispala mu dentjera.

DEPEŠA – poruka
Dobićeš ti depešu paš bit stentaniji.

DERATI – jako vikati
Šta se dereš?!

DERČINA – jako, tvrdo i oporo vino
Satrala me ona derčina.

DERNEK – pučko veselje
Ivane, Stipane, amo na dernek!

DERNIT – jako udariti
Dernio ga u bubrige.

DEŠPERAN – razočaran; potišten; očajan; dišperan
Južina je pa san dešperan.

DEŠPET – inat; prkos; dišpet
Neću za dešpet!

DEVETAK – patrona sa 9 zrna krupne sačme
Zbalina ga devetakon.

DEVETICA – devet snopova postavljenih na njivi
Devetica je osan snopova ukriž i jedan povr.

DEVORIJA – stranci; došljaci; ljudi iz udaljenijih sela
Devorac do devorca jednako devorija.

DESPOTUŠA – stroga gazdarica
Satrala me ona despotuša.

DEŠTRIGAT – urediti; očistiti
Popodne ću deštrigat cilu kuću.

DEŽGRACIJA – nezgoda; nesreća
Nemoj mi opet učinit dežgraciju!

DI – gdje
Di si ljudino!?

DIBIDUS – potpuno
Ti si dibidus berlav.

DID – očev ili majčin otac; starac; vrsta mačkare
Iman dva dida i dvi babe.

DIDOVINA – baština
Tu je Alka, tu je didovina.

DIGDI – negdje
Bolje digdi nego nigdi.

DIGOD – ponekad
Javi se digod!

DIKA – ponos
Ti si moja dika!

DILBER – dragan; ljepotan; ljubavnik; osvajač
Za dilbera pletenice plete.

DILJAT – nožem rezati drvo; rezbariti
Na rastini dilja njeno ime.

DILJENIK – suvlasnik
Jedna njiva, a sto diljenika.

DILJKA – duga puška
Na ramenu diljku nosi.

DIM – domaćinstvo; kuća
Kolko uvon selu ima dima?

DINARE – boja u kartama talijankama
Igraj aša dinari!

DINJA – lubenica
Tašelaj mi tu dinju!

DIPLE – duhački glazbeni instrument
Svak puše u svoje diple.

DIŠ – kuda ćeš; gdje ćeš
Diš sad?

DIŠPAR – nepar
Amo bacit par – dišpar.

DITE – dijete
Ko s dicon liže posran se diže.

DITELINA – djetelina
Krava mi se nadula od puste diteline.

DIVAC – muškarac bez seksualnoga iskustva
Jedan skače ki pivac, a drugi je još divac.

DIVANIT – govoriti
Kum divani dulje nego lani.

DIVENICA – kobasica od svinjske krvi i kukuruznog brašna; kulenica
Fataj krv za divenice.

DIVER – djever
Diver je mužev brat.

DIVKA – zamjena za kavu; žitna kavovina
Ako nema kave, dobra je i čikara divke.

DIVLJAKA – samonikla voćka
Divljake niči ki lude.

DIZGINI – uzde
Sa dizginin pritega angira.

DIŽVA – posuda u koju se muze krava

Krava joj je privrnila dižvu.

DLITO – dlijeto
Ufati se dlita i čekića.

DO – dva u igri mure
Do, moja!

DOBAVIT – dohvatiti
Dobavi mi lazanjur sa kredence!

DOBOGA – posve, vrlo
Juva ti je doboga dobra.

DOČIĆ – mali dolac
U dočiću zavrtit janjčića.

DOĆUKATI – doznati
Doćukala ona di se on skita.

DODIJAT – dosaditi
Dodijalo i bogu i čoviku.

DODIT – dotaknit
Dodijo je ispo stola.

DOGUZ – kaput do guzice; izraz u trešetu
Nije kapu nego doguz.

DOGUZAT – lijeno se dovući
Neće se on doguzat dopodne.

DOJEDAN – svi
Dojedan ćete dobit po ušima!

DOJNI – donji
Klimaju mi se dojni zubi.

DOKLE – do kada
Dokle će trajat ovi cirkus?

DOKON – besposlen i zadovoljan
Nisan dokon za te majmunarije.

DOLIBIT – došuljat
Dolibio se na prstin.

DOMIJANA – velika opletena boca; demijana; domižana; demižana
Puna domijana domaće rusike.

DOTRAT – dostaviti nešto vozilom ili na životinji
Jesi dotra prasad?

DOTUPIT – pametan
Jes ti dotupit ili nedotupit?

DOTUR – liječnik
Iđen u dotura na prigled.

DOLAMA – dugi alkarski kaput
Dolama mu do kolina.

DOLAMICA – kratki alajčaušov kaput
Dolamica mu do pasa.

DOLIKA – dolje; dolikare
Kaš doć dolika?

DOMARAC – domaća tradicionalna osoba
Mršav je ki komarac, al je pravi domarac.

DONLE – do nekog mjesta; donde
Moš li donle bacit kamen?

DONJAK – donji mlinski kamen
Šta je ono doli na donjku?

DORAMAK – uski ženski prsluk
Doramak na kumi puca.

DOSTEGNJAČE – čarape do stegana
Pod šotanon dostegnjače diže.

DOTA – miraz
Kolko ćeri tolko dote.

DOTARICA – cura s dobrom dotom
Dotarice s gastan pune slamarice.

DOTRAT – dopremiti
Ajde dotraj prasad!

DOTRINA – vjeronauk
Nemoj okasnit na dotrinu.

DOVEZAT – dosađivati; gnjaviti
Doveza me se ki pijan plota.

DOŽA – doza
Pravoj spizi valja dat sve dože.

DRAČA – trnje
Od drače se plače.

DRAGA – njiva
Otraj krave na dragu.

DRAGUŠICA – bodljikava zeljasta biljka sa žutim cvjetovima
Dragušica voli osamu i kamenjar.

DRAKNUT – luckast
Nije on afato lud, samo je malo draknut.

DRAP – boje pijeska
Vitez nosi drap čakšire.

DRČAJINA – djeca; drčina
Puna kuća drčajine.

DRĆATI – drhtati
Drće ki prut.

DRELJITI – vikati
Šta se dreljiš?!

DRIM – san
Baš me ufatio drim.

DRITO – pravo
Upri drito!

DRICATI – ispraviti; izravnati
Dricaj malo ovu žicu!

DRINJINA – mala crvena bobica, kiselkasto oporog okusa
Više volin čašu vina, nego bačvu soka od drinjina.

DRLE – dijete; derle; drtesina
Ti si jedno neodgojeno drle!

DRLJAČA – poljoprivredni alat; brana
Ufati se drljače i poravnaj njivu!

DRLJEŠA – slabovidan ili razrok čovjek
Drlješa gleda ukero.

DROB – trbuh
Vidi šta je izvalio drobinu.

DROP – ostatak od muljanja, cijeđenja i triještenja grožđa
Čuvaj drop za rakiju.

DRPANJE – pipanje muškarca i žene
Dobro su se izdrpali.

DRSATI – tresti
Ovi autobus posve drsa.

DRUG – suigrač u briškuli, trešetu ili trijumfu
Amo zadruga!

DRVENICA – drveni dio samara
Natovari šenicu na drvenicu!

DRŽALICA – drška na oruđu
Čapio motiku za držalicu.

DUBAČ – naprava za dubljenje drvenih kašika
Sa dubačon nove kaške radi.

DUBITI – stajati uspravno
Znaš li ti dubit na glavi?

DUĆAN – prodavaonica
Zatvori dućan ispašće ti alat!

DUDUK – glupan
Glup si ki duduk.

DUGA – daska na bačvi
Tribalo bi zeru oblanjat duge.

DUJA – dvica u kartama
Ima noge ki duja špadi.

DUNDO – namještač alke
Dundo namišta alku i viče punte.

DUPERANJE – korištenje
Čujep se koda ne duperaješ sapun.

DUPLAC – jak, širok čovjek
Ovi duplac bi moga vola srundat.

DUPLO – dvostruko
Četri je duplo više od dva.

DURAKANJE – ritanje krave ili kobile
Šarulja ga duraknila.

DURATI – trpjeti; trajati
Dobro si izdura.

DUREĆAN – trajan
On ti je durećne race.

DURMITI – dugo spavati; durmire
Durmi po cili dan.

DUŠAK – popiti naiskap
Popij na dušak!

DUŠIT – daviti
Udušio se u kajinu.

DUV – duh
Imoca, isina, iduva; amen.

DUZINA – dvanaest komada
Duzina je jaja, al duzina je i žaba.

DVAJSPETA – trica i dvica iste boje u trešetu
Dvajspeta more bit špadi, baštoni, kupa i dinari.

DVIZICA – ovca ili koza stara dvije godine
Ona crna šta bleji je dvizica.

DVORITI – služiti; posluživati
Dvori ga ki kralja.