Sinjanje – Đ

ĐAK – učenik
Od kolivke pa do groba najlipše je đačko doba.

ĐAKONIJA – poslastica
Nabuba san se razni đakonija.

ĐARDIN – park
Na šentadi u đardinu sidi đardinjer.

ĐAVA – sotona
Odnio te đava!

ĐAVLICA – vragolasta žena
Đavlica očin šara.

ĐAVLEKANJE – stalno spominjanje đavla
Ne đavleći, đava te đavleka!

ĐELAT – sladoled
Poliza san tri đelata.

ĐELOŽIJA – ljubomora
Muž joj je posve đelož.

ĐENDAR – žandar
U zemane se svit boja đendara.

ĐENEPAR – vrsta cvijeta; điran
Procvitala je ki đenepar.

ĐENTIL – nježan
Đentil si ki curica.

ĐERAM – naprava za vađenje vode iz bunara
Sa đeramon ladnu vodu vadi.

ĐERDAN – ogrlica
Oko vrata biser đerdan nosi.

ĐEZVA – metalna posuda za kuhanje kave; koguma
Vadi đezvu, kuvaj kavu!

ĐIJA – uzvik tjeranja konja
Đija, đija!

ĐILET – prsluk bez rukava
Kršan momak vezen đilet nosi.

ĐINĐUVE – manje vrijedne naušnice
Te ti đinđuve ništa ne vride.

ĐIPAT – skakati
Đipa ki zec.

ĐIR – dio zaprežnih kola; okret, krug
Daj mi đir!

ĐIRATI – hodati ili se voziti u krug
Amo malo prođirat oko varoša.

ĐIRANDULE – željezni predmet kojim se zatvaraju škure
Potegni đirandule i zatvori škure.

ĐITA – šetnja
Ajmo u đitu malo!

ĐOGARA – krupna žena
Ova đogara bi izila janje i matermu.

ĐOMEŠTAR – geometar
Dovedi đomeštra da izmiri zemlju.

ĐON – donji dio cipele
Zašjolaj mi đon od postole.

ĐOTLUK – gornji stražnji dio hlača, od stražnjice do pasa
Đotluk mu se diga deboto do sisa.

ĐUBAR – gnoj
Đubre jedno!

ĐULBEK – ukrasna kugla na prsim alkarskog konja
Zlatan đulbek na prsima vranca.

ĐUSAT – nespretno hodati
Đusa ki kobila.

ĐUSKAT – plesati
Lagano đuska u mistu.

ĐUTURE – zajedno; sve skupa
Sve meti u jedan pijet – đuture.

ĐUVEGIJA – mladoženja; đuveglija
A di ti je nesta đuvegija?