Sinjanje – Ć

ĆA – odavde
Ajde ća!

ĆAĆA – otac
U mog ćaće devetore gaće.

ĆAKNUT – luckast
On je malo ćaknut.

ĆAKO – otac od milja
Nema meni do mog ćake.

ĆAKULE – priće; razgovori; tračanja
Amo malo proćakulat!

ĆALE – naočale
Bez ćala nevidin prst pridnoson.

ĆAPADUR – vrsta dlijeta, najčešće za obradu kamena; ćapadurka
Pušti ćakule, ufati se ćapadura.

ĆAPITI – zgrabiti; uhvatiti; ukrasti; ćapati
Ćapio je za guzicu.

ĆAR – zarada od trgovine; korist; dobitak
Di ima ćara ima i kvara.

ĆARICA – dobro raspoloženje; vedrina duha; veselost
Vrime se rasćaralo.

ĆATO – pisar
On je ćato u općini.

ĆELA – gornji dio glave bez kose
Ćela mu se sjaji ki sunce.

ĆEMER – zidni luk; svod; volat
Vidimo se ispod ćemera.

ĆEMERNICA – glavna, nosiva stijena u svodu
Ćemernica ćemer nosi.

ĆEPENAK – potkrovlje s prozorčićem
Konak na ćepenku.

ĆER – kći
Voli me ki mater ludu ćer.

ĆERCE – kćeri
Ćerce moja.

ĆERDATI –rasipno trošiti
Ko ćerda taj i proćerda.

ĆESMA – gornji dio čarape
Ćesma bičvu da nepane drži.

ĆESER – mali mašklin
Ufati se ćesera!

ĆIBA – krletka
Ovu ćibu čuvan za krnjolca.

ĆIBUN – velika ćiba u kojoj se nalazi više ptica
Ćibun je pun grdelina, lugarina, frzelina, fanganela i verduna.

ĆIĆAV – kovrčave kose; ricast
Ćićava mu kosa, a pod noson rosa.

ĆIĆITI – sporo rasti; sporo gorjeti
Ajme meni kumpiri mi ćiće.

ĆIKA – opušak
Pepeljara je puna ćika.

ĆIKARA – šalica; čikara
Jeli se kaže ćikara ili ikara?

ĆIKET – svitak dinamita
Pastrvu je najlakše upecat ćiketon.

ĆIKOPELNICA – pepeljara
Čuješ se koda si iz ćikopelnice izaša.

ĆIMULICA – mali kupus
Slatka si ki ćimulica.

ĆIPA – Stipe; Stipan; Stjepan
Mog Stipana svi zovu Ćipa.

ĆIPNITI – uštipnuti
Ćipnio san kantun kruva.

ĆIRAK – rupica kroz koju se tajno gleda
Ćirak je rupa za ćirenje.

ĆIRIT – tajno gledati kroz neku rupicu
Ćiri kroz ključanicu.

ĆITABA – pisana isprava
Pušti riči, daj čitabu!

ĆIVERICA – glava
Dobićeš po ćiverici!

ĆOKA – skupljeni prsti
Rišćani se krste čokon.

ĆOKATI – kljucati
Ćoka ki kokoš.

ĆORAV – slabovidan ili slijep
I ćorava kokoš nađe zrno.

ĆORICA – voštana svijeća slabog sjaja; svijeća petrolejka slabog sjaja
Oćorila vezuć uz ćoricu.

ĆORKA – zatvor; slabovidna ženska osoba
Lipu Zorku strpalo u ćorku.

ĆOSO – muškarac bez dlaka
Sačuva te bog ćosava čovika i runjave žene.

ĆOŠA – ćošak; kut
Žena drži tri ćoše od kuće.

ĆOŠKAR – pogrdan naziv za ljude iz grada
Ćoškari su iz Sinja.

ĆUĆITI – čučati
Nemoj trpit neg ćućni i olakšaj se!

ĆUKA – brdo; uzvisina
Dokle dođeš navr ćuke, čekaju te prave muke.

ĆUKNUT – pijan
Malo si se ćuknio.

ĆULA – gomila nečega
Iza busa stoji ćula.

ĆULITI – dugo stajati na jednom mjestu; namještati
Cilo popodne ćuli na jednon mistu.

ĆUMEZ – mala neuredna prostorija
Ovi ćumez nije ni zaprasad.

ĆURLIJATI – lagano puhati
Ćurlija niki vitrić.

ĆURLIK – glasanje ćuka
Ćuk ćurlika cilu cilcatu noć.

ĆURNITI – popraviti
Dobro si se ćurnio.

ĆUSKIJA – metalna poluga
Pliva ki ćuskija, roni ki čep.

ĆUŠ – uzvik kojim se tjera magarac
Ćuš, ćuš!

ĆUŠKA – šamar
Dobićeš ćušku!

ĆUTIT – osjećati
Ne ćutin se dobro.

ĆUTUK – blesav čovjek; tudum
Ko je berlaviji – ćutuk ili tudum?

ĆUV – dašak vjetra
Nema ćuva vitra.

ĆUZA – zatvor
Svršio u ćuzu.