Sinjanje – B

BABICA – žena koja pomaže pri porodu
Sto babica kilavo dite.

BABINE – dolazak u posjet rodilji s darovima
Sutra iđemo na babine.

BABIT – rađati
Šta se tolko babiš?

BACILAT – obraćati pozornost
Ona njega opće ne bacila.

BADANJ – posuda za mašćenje grođa ili kiseljenje kupusa
Mačak mu se utopio u badnju.

BADATI – bosti; zadirkivati
Pristani me više badati!

BADŽOsvastikin muž
Ja i moj badžo oženili dvi sestre.

BAFA – zalistak kose kod uha
Učitelj mi istega bafe na vr glave.

BAGAJE – prtljaga
Jesi pripremio bagaje za naput?

BAGATELA – jeftinoća; povoljna kupnja; veliki popust
Roba mu je bagatela.

BAGAŽA – otpad; loši ljudi
Ta je družba prava bagaža.

BAGO – čovjek koji ima iskrivljenu nogu
Eno baga jedva lipše.

BAGULINA – drveni štap koji služi za oslanjanje pri hodanju
Bez baguline bi se pravo izvrnio.

BAJA – kukac
Vidi šta ujdaju ove baje.

BAJAM – bagrem
Nema torte do torte od bajama.

BAJATI – jedva stajati; teško se održavati; posrtati
Jadnica baja koda joj je sto godina.

BAJBUK – zatvor, pržun, aps, prdekana
Otralo ga u bajbuk.

BAK – rasplodni bik
Cili je ki bak.

BAKANDŽE – gumena obuća slična opancima
Pa je snig, obuj bakandže.

BAKARAUS – kazneno batinanje
U apsu je dobio bakaraus.

BAKAŠOLA – držač za mješinu u povorci mačkara
Vidi dida ne pušta bakašolu.

BAKĆANJE – miješanje u tuđe stvari
Ne bakćaj se u tuđa posla!

BAKETINA – grančica premazana ljepilom koja se koristi u lovu ptica
Zatakaj alboret i navišćaj baketine.

BAKRA –bakrena ili zemljana posuda za kuhanje na otvorenoj vatri
Najbolji arambaši su iz bakre.

BAKŠIŠ – napojnica
Evo ti malo bakšiša.

BAKULA – mali kukac koji se skuplja na vlažnim dijelovima starih kuća
Di je vlage tu je i bakula.

BAKULJA – obijesna i tvrdoglava žena
Pegula se namirio na bakulju.

BALA – svežanj sijena ili duhana; slina iz usta
Cidi ti se bala niz bradu.

BALALAJKA – zabava; narodno veselje
To je bila živa balalajka.

BALANCA – kućna vaga
Meti na balancu.

BALANCANA – patlidžan
Ispohaj mi koju fetu balancane.

BALANCUN – okovana drvena prečka na seljačkim kolima
Svaki konj na svojoj strani rude ima svoj balancun.

BALANJE – plesanje
Bala ki berlav.

BALAREŠTO – čist pogodak u igri balota kada bačena balota ostane na mjestu pogođene
Ovi meštar izbija balarešto.

BALATURA – prostor na vrhu kamenog stubišta
Pričekaj me ispod balature.

BALAVURDIJA – posprdan izraz za mlade ljude
Balavurdija mi izdušila gumu.

BALČAK – držač sablje s rukohvatom i štitnikom
Desnon šakon vitez balčak steže.

BALIN – olovna kuglica u sačmi
Sašio mu pet balina u guzicu.

BALINJERA – kuglični ležaj u kotaču
Nabavi mi tri balinjere za karić.

BALITI – puštati balu; puno i ružno govoriti
Nemoj puno balit je ćeš dobit po kapi!

BALONAC – kišni kaput
Ogrni se baloncen!

BALOTA – drvena, plastična ili metalna kugla za igru balota
Ja priznan samo drvene balote.

BALOTAR – igrač u igri balota
On ti je posve dobar balotar.

BALOTANJE – igra s balotama slična boćanju
Napunili su domijanu i ošli balotat.

BALUKET – otrovni prašak za omamljivanje riba
Pripremi baluket pa ćemo se zaletit do Cetine.

BALUN – lopta
Amo zaigrat na baluna.

BALJEZGATI – govoriti gluposti; govoriti puno i bez veze
Ne baljezgaj!

BAMBAUK – vrsta kukca; hrušt
Dica pridveče fataju bambauke.

BAMBUK – pamuk
Zavuka se ki miš u bambuk.

BANAK – drveni stol; klupa
Pravi mesar lombul drži ispod banka.

BANČITI – neumjereno i rastrošno piti
Cilu noć smo bančili.

BANDA – strana; bok
Malo me nosi na desnu bandu.

BANDIRA – zastava; stijeg; barjak
Opet je prominio bandiru.

BANICA – metalni novac
Neman ni banice.

BANKINA – rub, štiti kolnik od odronjavanja
Zapalio je gumon od bicikle u bankinu.

BANKUCA – kartaška igra
Amo zaigrat na bankuce.

BANZATI – buncati; bulazniti; nesuvislo govoriti
Banzaš koda si se obloka.

BANJ – kupatilo
Daj mi šugoman, iđen u banj.

BAPKA – nakovanj na kojemu se čekićem izvlači kosa
Naslonio kosu na bapku pa je klepcon klepa.

BARA – alkarsko natjecanje dva dana uoči Alke; livada za ispašu
Bara se trče petkon.

BARABA – slobodan i srčan čovjek
E jesi brate prava baraba.

BARABAN – drveni štap s kojega je skinuta kora
Opaliću te barabanon po kostima!

BARAKOKULA – marelica
Zaleti se na peškariju kupit koju barakokulu!

BARATAT – vješto rukovati, poslovati
Pekar dobro barata s lazanjuron.

BARBA – naziv za stariju osobu
Barba oćete sist?

BARBAROŽA – kućno cvijeće koje se uzgaja u zemljanim posudama
Puni su mi pitari barbarože.

BAREN – makar
Da mi je živit baren stogodina.

BARILO – mjera tekućinu (66 litara); bačvica za vino
Taj more polokat barilo vina.

BARITI – zavoditi
Oni đava bari sve šta oda nadvi noge.

BARJAKTAR – čovjek koji u alkarskoj povorci nosi barjak
Pravi barjaktar mora imat brk.

BARKATI – gurkati; dirkati
Pristani me barkat!

BARUFA – tučnjava, gužva
Onda je izbila prava barufa.

BASAST – nabijen čovjek niska rasta
Ma vidi onoga šta je basast.

BASTA – dosta
Basta, više!

BAŠ – izraz isticanja
Baš si šesna.

BAŠKOTIN – dvopek
Marenda san mlika i baškotina.

BAŠTA – lijepo uređen cvjetni vrt ili voćnjak
Cila bašta puna ruža.

BAŠTARD – mješanac; ptica, križanac
Piva ki baštard.

BAŠTONE – boja u kartama talijankama
Batin u baštone!

BAŠTUN – mjera zamiješanog vapna; kockica čokolade
Biće dosta tri baštuna.

BAT – drveni mlat; dno alkarskog koplja
Opaliću te baton po tintari.

BATAKLJUN – djetlić
Malopri san sinja batakljuna.

BATIMENAT – sudska rasprava
Ujitro iđen na batimenat.

BATIPAN – pleteni udarač za istresanje prašine iz tepiha
Uzimi batipan i otresi tapet.

BATITI – lupati nogama podu; znak u igranju trešeta
Batio san ti u baštone.

BATUDA – karta u trešetu na koju se bati; pjesma grdelina
Grdelin mu ima pravu batudu.

BAUL – drveni kovčeg; škrinja
Vadi dotu iz baula!

BAULJANJE – lutanje; posrtanje
Baulja ki pijan.

BAVA – vjetar
Evo malo bave.

BAVERIN – podmetač koji se veže ispod vrata male djece
Sveži ditetu baverin prije neg mu daš jist.

BAZA – štih u igri karata
Deset baza na trešeta je kaput.

BEĆAR – kavalir; otvoren i slobodan momak kojega vole cure
Divojke su lude za bećerin.

BEDEVIJA – kobila; krupna i nezgrapna žena
Opaka je ona njegova bedevija.

BEG – bogat i moćan čovjek
Nije beg cicija.

BEGENAT – odobravati; potvrđivati
On ronja, ona begena.

BEKANOT – šljuka
Ulovio did dva bekanota.

BEKINA – životinjski mijeh; koža; životnost
Slabe san ti bekine.

BELA – karta u trešetu koja ima vrijednost trećine poena
Jedan punat ima tri bele.

BELAJ – nevolja; zlo; đava
Ne zazivaj belaja.

BELEGIJA – tvrdi brus od prirodnog kamena
Tvrđi je od belegije.

BELENČUK – željezni obruč za privezivanje stoke; belendžuk
Sveži ovo za belenčuk.

BELENGUZA – ptica koja savija gnijezdo ispod kamena i blizu vode; posprdan naziv za traljavu ženu
Jesi vidila kako se ona belenguza izvrnila?

BELJITI – plaziti jezik
Zločesta dica se uvik belje.

BENA – ptica duga tanka kljuna; šljuka; podrugljiv naziv za glupu osobu
Jesi kad prova rižot od bena? Beno jedna!

BENDATI – slušati
Slabo ona njega benda.

BEREKIN – vragolan
Mali mu je veliki berekin.

BERIĆET – obilje; sreća
Nek ti je sritno i berićetno!

BERLEŠA – čovjek kratke pameti
Bolje bit erleša neg berleša.

BESIDA – govor; priča
Daj ti nama reci dvi, tri beside.

BEŠKA – kolijevka
Ditetu je misto u beški.

BEŠTEK – pribor za jelo
Beštek je složen.

BEŠTIJA – životinja; besramna i nepoštena osoba
Beštijo jedna!

BEŠTIMA – psovka
Nije lipo beštimat.

BAŠTIMADUR – čovjek koji puno psuje
Takog beštimadura nema na široko.

BETEŽAN – bolestan; umoran
Danas san nešto betežan.

BEVANDA – vino pomiješano s vodom
Popio san bukaru lagane bevande.

BEZNIKE – bez razloga
Nije te on klepio beznike.

BIBER – papar
Dodaj još koje zrno bibera!

BICIKLA – bicikl
Malo san se provoza na bicikli.

BIČVE – čarape
Obuj bičve pa se neš priladit.

BIĆERIN – čašica za rakiju
Nalij dva bićerina pa ćemo nazdravit.

BIGUNAC – mali badanj za mašćenje grožđa
U biguncu crno grožđe gnječi.

BIKA – ovca bijele boje; žena svijetle kose i tena
Uf šta je dobra ona bika.

BIKAN – čovjek svijetle kose i tena
Vidi bikana šta se zajunio.

BIKAR – mesar
Prvi bikar meso miri odoka.

BIKARIJA – mesnica
Zaleti se u bikariju kupit štogod za užinu!

BILANJAK – bjelanjak u jajetu
Tribalo bi odvojit bilanjke od žumanjaka.

BILJAC – pokrivač od ovčje vune
Utraj mladu ispod biljca.

BILJEG – mjesto na alkarskom trkalištu s kojega alkar na konju kreće u trku; znak
Alajčauš kreće s biljega.

BILJET – putna karta
Kupio san dva biljeta za feratu.

BILJUGAV – bjeloput
Rodijače posve si mi biljugav, koda utebi nema kapi krvi.

BINJEKTAŠ – kameni znak na početku Alkarskog trkališta
Vitez se zaletio od binjektaša k’alki.

BIRTIJA – gostionica; krčma
Moj ne izlazi iz birtije.

BIS – bijes
Bisan san ki pas.

BISAGE – torba s dva otvora obješena preko ramena koja se koristi pri sijanju
Naprti bisage i počni rađu.

BIŽATI – bježati
Biži ki oparen.

BIŽI – zeleni grašak
Skuvala mi baba biža i janjetine.

BJANKARIJA – posteljina; donje rublje
Tribalo bi sumprešat bjankariju.

BJANKO – bijel
Najvolin bakalar bjanko.

BJONDA – plavuša
Mene zovu bjonda, a bjonda nisan ja.

BLAGO – stoka; živina
Puna štala blaga.

BLAŽUJKA – daska, letva
Stavi blažujku da ne upadnen u blato.

BLEJATI – oglašavati se kao ovca; ružno govoriti
Koja ovca bleji zalogaje gubi.

BLEKAST -priglup; naivan
Je li blento blesav ili blekast?

BLENTO – blesav ili glup čovjek
A šta će reć oni njezin blento?

BLESO – isto što i blento
Jesi ti bleso ili blento?

BLITVAR – primorac
Šta znaju blitvari šta je prava spiza.

BLIZNAC – blizanac
Sliče koda su bliznaci.

BLJUVAT – povraćati
Izbljuva san se ki beštija.

BOCUN – boca
Ne pij iz bocuna!

BODUL – otočanin
Škrt si ki bodul.

BOGETATI – psovati Boga
Ne bogetaj!

BOKAL – stakleni vrč
Nalij vodu u bokal.

BOKETA – mali prozor
Provukla se kroz boketu.

BOKULICE – starinske naušnice
Svako uvo bokulica krasi.

BOKUN – komad nečega
Daj mi bokun pečenoga.

BOME – riječ koja služi za isticanje nečega
Bome jesan!

BONKULOVIĆ – onaj koji voli dobre komade mesa ili ribe
Ma bonkulović je u stvari izdiguzica.

BONOGRACIJA – držač zavjesa
Bonogracija se srušila, a koltrina išporkala.

BORDURA – porub, opšav
Bordura je oživila veštu.

BORŠA – torba
Čuvaj boršu da ti je ne odnesu.

BORŠIN – ženska torbica
Baš joj je lip ovi boršin.

BOT – jedan put; jedan sat
Užina je u bot.

BOTILJA – boca
Poloka je dvi botilje crnoga.

BOTUN – dugme; puce
Zasponji botune.

BOVAN – veći kamen
Moš li dignit ovi bovan?

BRABONJAK – ovčji ili kozji izmet
Pazi da ne ugaziš u brabonjke.

BRAĆOLET – narukvica
Ovo mi je braćolet od pokojne prababe.

BRADVA – sjekirica za obradu drva
Bradvon teše duge od bačava.

BRAGA – željezna obujmnica
Dobro stegni bragon.

BRAJO – brat
Mili brajo!

BRANA – drvena ili željezna naprava za ravnanje zemlje nakon oranja

BRANAT – ravnati zemlju nakon oranja
Pobrana je njivu.

BRANKA – vratnice u nogometu ili rukometu
Falio san branku.

BRANKAR – vratar u nogometu ili rukometu
Priša je i brankara i zabio gol.

BRAV – ovan ili ovca
Natukli smo se kuvane bravetine.

BRAVARICA – zimska ptica pepeljastog perja koja leti u velikim jatima
Evo leda biće bravarica.

BRECANJE – tužno glasanje zvona
Dabogda ti brecalo!

BREDA – talijanski puškomitraljez
Soldat bredu na ramenu nosi.

BREKALICA – stroj za mljevenje kamena

BREKULJA – velika muha
Dosadan si ki muva brekulja.

BRENZA – kočnica
Potegni brenzu!

BRETELA – naramenica
Kupila san maju na bretele.

BREZOBRAZNO – bezobrazno

BRICAV – bez dlaka
Bricav ki dičija guzica.

BRICO – brijač

BRIKTAŠ – novčanik; lisnica; takujin
Briktaš mu je pun ki šipak.

BRINA – nasip
Šaldaj ispod brine.

BRIŠKULA – kartaška igra koja se igra kartama talijankama
Amo bacit jednu na briškule.

BRITVICA – mali nož napravljen od roga ili kosti
Mašat ću te se britvicon.

BRTULIN – džepni nožić na sklapanje
Barnit ću te brtulinon.

BRIZOVINA – drvo od breze
Učiteljica ima šibu od brizovine.

BRLJANJE – onečišćavanje, šporkavanje
Di si se vako izbrlja?

BROKAT – prvi pupoljak na voćki
Bacila trišnja brokat.

BROKVA – čavao
Zadij brokvu u zid.

BRONHITA – bronhitis
Ufatila me bronhita pa ne mogu disat.

BRONTULANJE – prigovaranje
Ona zna samo brontulat.

BRONZA – zvono koje se objesi oko vrata životinje
Čoban kravi oko vrata bronzu veže.

BRONZIN – posuda za kuhanje od lijevanog željeza
Najslađe mi je jist iz bronzina.

BRSTITI – jesti lišće s grane (stoka); nesuvislo govoriti
Brstiš ki ovca.

BRUJET – brodet
Pura je najbolja uz brujet.

BRUŠKANDULA – jestiva biljka slična šparogi
Pripremi koju bruškandulu.

BRUŠKET – postupak slučajnog odabira vađenjem slamke; slamka ili grančica
Napoštenije je potegnit brušket.

BRUŠKIN – četka
Di mi je oni bruškin od postola?

BUŠTINA – grudnjak
Dobro pritegni buštinu.

BRUŠTULIN – metalna posuda za prženje sirove kave
Iz staroga bruštulina lipo vonja kafa fina.

BRŽOLA – komad mesa uz životinjsku kralježnicu
Bržola je najslađa na gradele.

BUBAC – udarac
Ka dite se nadobiva puno bubaca.

BUBAT – učiti napamet; lupati
Matematiku se nemože nabubat.

BUBNITI – udariti
Bubinit ću te šakon u glavu.

BUCATI – snažno razgrtati; miješati pojmove
Opet si sve pobuca.

BUĆARDA – čekić za obradu kamena
Sa bućardon po kamenu tucka.

BUĆKURIŠ – loše smućkana tekućina; loše vino
Ovi bućkuriš ti niko neće pit.

BUDZAŠTO – nizašto
Didovinu je rasproda budzašto.

BUGANAC – ozeblina koja nastaje od zagrijavanja na vatri nakon smrzavanja
Nemoj noge držat blizu vatre da ne dobiješ bugance.

BUJEL – gumena zračnica na kotaču
Brokva mi je probila bujel na kolu od bicikle.

BUKARA – drvena posuda iz koje se pije vino, najčešće od smrekovine
A bukara kruži.

BUKVIĆ – jestivi plod bukve koji može izazvati vrtoglavicu
Ko izde puno bukvića more mu se zamantat.

BULE – prva balota kojoj svi igrači petaju
Ubij bulu!

BULETA – pisano dopuštenje
Imaš li ti zato buletu?

BULETIN – ceduljica s porukom
Pridaj ovi buletin bikaru!

BULINbule
Ubij bulina!

BULJITI – uporno gledati
Bulji ki tele u šarena vrata.

BUMBAK – pamuk
Meti bumbak u uši!

BUMBAT – jako se širiti
Razbumbala se koda je noseća.

BUMBIT – piti
U nas ritko ko nevoli bumbit.

BUMBIZ – izbijanje balote balotom udarcem iz zraka
Bumbizaj ovu za tri friška!

BUNJA – šupljina u zidu, kamenu, drvetu; obrađeni kamen za oblaganje zidova
Provrti ode jednu bunju.

BURETALO – sprava za čišćenje žita
Provuci der šenicu kroz buretalo.

BURGIJA – svrdlo
Para vrti di burgija neće.

BUS – žbun; grm
Iza busa lovac čeka zeca.

BUSIJA – zasjeda
Napalo nas iz busije.

BUŠTA – koverta za novac
Bušta je prije dolazila svakog dvajspetog u misecu.

BUŠTINA – starinski grudnjak
Namistila kuma buštinu.

BUŠULA – mekani komad drveta koji se koristi u lovu ptica
Baketinu triba lagano zabost u bušulu.

BUTIGA – trgovina
Iđen u butigu kupit cukar.

BUVA – buha
Dosadna si ki buva.

BUZDOVAN – vrsta hladnog oružja
Junak zapasa buzdovan.

BUZDOVANDŽIJA – jedan od dvojice alkarskih momaka koji nose buzdovane
Vidi brka u livog buzdovandžije.

BUŽA – rupa na zidu kroz koju se vidi
Uncut ćiri kroz bužu.

BUŽATI – bušiti
Ja san svojoj za rođendan probuža uši.