Sinjanje – A

ABAJA – pokrivač od čoje kojim se pokriva alkarski konj
Vitez konja pokrio abajon.

ABARDA – odobravanje; uvažavanje
On govori, ona abardaje.

ABAŠKO – posebno; odvojeno; samo za sebe
Kumpire mi izvadi abaško!

ABAZOGO – povik kojim igrač balota uzima pravo vraćanja bačene balote ukoliko ona ne dodirne ni jednu drugu
Zaigra je i zva abazogo.

ABIT – haljina; svećenička oprava
Abit mu po zemlji plazi.

ABLENDOVATI – davati znak prednjim automobilskim svjetlima
Ablenduj ovome šta iđe!

ABORAT – nužnik; zahod; smrad
Smrdi ki aborat.

ACALIN – naprava za oštrenje noža
Bikar u desnoj drži nožinu, a u livoj acalin.

ACID – kiselina
Žešći je od acida.

ADIO – pozdrav doviđenja
Adio pameti!

ADOBO – ukras; nakit; ures
Ona ti je luda za adobon.

ADUT – jaka karta u igrama briškula i trešet
Baštone su adut.

AĐUTANT – pobočnik; vojvodin pomoćnik u Alki
Iz gornjeg dila trkališta iđe vojvodin ađutant.

AFAN – nesvijest
Kad ga je vidila, pala je u afan.

AFATO – potpuno; totalno
Ti si afato berlav.

AFITATI – iznajmiti, unajmiti
Gostionu san afita.

AFTA – ranica u ustima ili na usni
Pune su mi gubice afta.

AGICA – sigurnosna igla
Zasponjio je gaće agicon.

AJDE – idi
Ajde kvragu!

AJDUK – hajduk; odmetnik;
Nema ajduka do Andrijice Šimića.

AJKA – skitanje
Opet je oša u ajku.

AJME – jao; teško
Ajme meni majko moja!

AJMEKATI – zapomagati
Šta tolko ajmečeš?

AKACIJA – bagrem
Procvitala je akacija.

AKANJE – vikanje za nekim
Aaaaaa, rodijače!

AKS – osovina na kotaču zaprežnih kola
Fermaj malo pukniće ti aks na karu.

AKUŽA – prijavak, tri ili četiri asa, dvice ili trice u trešetu; kralj i konj od iste boje u trijumfu
Ovi srićko akužaje svaku ruku.

ALA – izmet s mokraćom; kanalizacija
Iz konala razlila se ala.

ALANSER – starter u automobilu
Crka mi je alanser.

ALAJČAUŠ – zapovjednik alkarske čete
Slijedi alajčauš…

ALAPAČA – nametljiva žena koja puno i svašta govori
Pušti alapaču nek brsti.

ALAŠA – mnoštvo konja; utrka domaćih konja
Nema trke do alaše.

ALAT – konj riđe boje
Vitez jaše alata.

ALATURA – miraz; dota
Ćer mi se zacurila pa moran pripremit dotu.

ALBORET – stablo koje se koristi u lovu na ptice pjevice; božićna jelka
Usici alboret i pripremi bušule i baketine.

ALČEK – snalažljiva osoba koju se ne može zaplašiti ni prevariti
Ma to ti je pravi alček.

ALFIERO – barjaktar; stjegonoša
Alfiero bilog konja jaši.

ALKA – sinjska viteška igra; željezni obruč podijeljen na tri dijela
Da mi je znat ko će ove godine odnit Alku?

ALKAR – vitez kopljanik, sudionik Alke
Ne more svak bit alkar.

ALPARI – jednake vrijednosti
To ti je al pari.

ALVA – poslastica; nešto što se brzo prodaje
Iđe ki alva.

ALJINA – haljina
Isparala ti se aljina.

ALJKAV – površan; nemaran
Posve si aljkav.

ALJTAV – nespretan; traljav
Aljto, aljtavi!

AMANET – zavjet; zalog; ostavština
To ti ostavljan u amanet.

AMBAR – drveno spremište za žito
Ambar mu je pun ki šipak.

AMENOVATI – odobriti; potvrditi
To je ćaća amenova.

AMETICE – potpuno
Satrali su nas ametice.

AMO – ovamo; idemo
Dođi amo!

ANDAĆ – svežanj drva
Oš mi dat koji andać drva?

ANDŽAR – nož koji se nosi za pojasom
Za pojasnon oštar andžar nosi.

ANGIR – ždrijebac; jak i neobuzdan konj
Nije lako primirit angira.

ANTIK – starinski; zaostao
Je zgodan ma je posve antik.

ANTREŠELJ – mjesto između dva dijela natovarenog samara
Natovario magare s obe strane samara, a u antrešelj zabio bocu loze.

ANŽIR – vrsta mirodije; začin
Meti koje zrno anžira u tisto.

APARAVANJE – tjeranje ptica prema mjestu lova
Ajde aparaj ono jato grdelina!

APANAŽA – renta
Dobra ti je apanaža.

APCIGATI – odbiti; oduzeti
Apciga san mu duzinu jaja.

APORT – naredba psu da donese ubijenu divljač
Aport, donesi!

APROPO – što se tiče nečega
Apropo politike, bolje ti je mučat!

APS – zatvor, pržun
Zatralo ga u pržun.

APTAK – stajati mirno, budno, napeto i spremno
Cilo popodne stoji aptak.

APTOVINA – dobro vino
Ovo crno ti je prava aptovina.

ARAMBAŠA – zapovjednik alkarskih momaka; hajdučki vođa; zapovjednik banderije
Četu alkarski momaka pridvodi arambaša.

ARAMBAŠI – sinjsko tradicionalno jelo od mljevenog mesa i kiselog kupusa
Nema spize do arambaša.

ARAN – oran; spreman; živahan
Kad je bančenje u pitanju, on je uvik aran.

ARBAJT – rad; posao
Oša je na arbajt u Švabiju.

ARAR – vreća od kozje dlake
Napuni arar pa put podnoge!

ARBIJA – šipka kojom se nabija puška stremenjača
Stremenjaču nabija arbijom.

ARČITI – neumjereno trošiti
Arčio, arčio, pa sarčio ćaćino stanje.

ARGAŠ – dugi nož
Ubošću te argašon po rebra!

ARIJA – zrak
Ajme friške arije.

ARLAUKANJE – nesuvisla vika; pijano pjevanje
Cilu noć su mi arlaukali ispod ponistre.

ARLEKIN – neozbiljan; nepouzdan; spadalo
To je jedan obični arlekin.

ARMADURA – skela u građevinarstvu
Prije inkartavanja naćuli armaduru.

ARMERUN – ormar
Spremi dotu u armerun.

ARNAUT – vragolan; varalica
Čuvaj se arnauta!

ARŠIN – mjera za dužinu sukna; lakat
Znaš li kolko je aršin manji od metra?

ASTAL – stol
Izvadi marendu na astal.

ASTI – izraz čuđenja
Asti miša!

– as u kartama
Ubij ašon!

AŠKOVATI – ljubovati
Oni moj fort aškuje.

AT – konj
Gle junaka na crnome atu.

ATENTO – pažljivo; oprezno; spremno
Ona moja uvik stoji atento.

ATOR – ljutnja

ATROKE – kamoli
Dobra je i panceta, atroke pršut.

AŽUR – šupljikav ženski ručni rad
Vidi fina ažura, pravo gospocki.