Impressum

IMPRESSUM:

Hit radio d.o.o.

Adresa sjedišta: Glavička 29, 21230 Sinj
OIB: 82297906250

Telefon: 021 660 550
Telefax: 021 660 551
Programski telefoni: 021 825 550; 021 825 500

Direktor i glavni urednik:
Joško Kontić
josko@hitradio.hr / 091 220 49 65

Redakcija:
Ivana Vrančić
Marija Maroš
Ante Botić
hitradio@hitradio.hr / 098 983 55 02

Produkcija i marketing:
Tatjana Čović
marketing@hitradio.hr / 099 737 04 09

Tehnički urednik:
Petar Dadić
tehnika@hitradio.hr / 098 983 55 01

Glazbeni urednik:
Jakov Šipić
glazba@hitradio.hr / 098 983 55 01

Suradnici:
Mišo Gulić
Petra Kontić
Ivica Ančić
Marko Župić

www.hitradio.hr